จีนควานหาซื้อทุเรียน 30 ตู้ หน่วยจัดซื้อผลไม้ ‘CAPUNP’ วิ่งขอพาณิชย์ช่วย

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์

กรมการค้าต่างประเทศ เผยองค์กรอิสระด้านการจัดซื้อผลไม้ของจีน ขอให้ช่วยประสานจัดหาทุเรียน หลังช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูกาลของทุเรียนภาคตะวันออก ทำให้หาซื้อได้ยาก แจ้งอีก 1-2 เดือน เป็นคิวของทุเรียนภาคใต้ ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการแน่ พร้อมขอช่วยอำนวยความสะดวกการนำเข้าผลไม้และสินค้าเกษตรของไทยไปจีน 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือกับ Mr.Yue Hua ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The China Association for Promoting UN Procurement (CAPUNP) และคณะ พร้อมด้วยนายประสงค์ เบญจวรธรรม นายกสมาคมการค้าไทย-อาเซียน ว่า หน่วยงานดังกล่าวเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีน และมีความประสงค์ที่จะจัดหาทุเรียนจากไทย

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูของทุเรียนภาคตะวันออก ซึ่งกรมได้รับที่จะช่วยประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมทุเรียนจากจังหวัดต่าง ๆ ให้ และได้แจ้งว่าในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า หรือเดือน ก.ค.-ส.ค. จะถึงช่วงทุเรียนภาคใต้ออก จะทำให้มีปริมาณทุเรียนตอบสนองต่อความต้องการของตลาดจีนได้เพิ่มมากขึ้น

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์

“ได้แจ้งว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก จึงมีปริมาณทุเรียนน้อยลง ประกอบกับล้ง ทั้งไทยและจีนได้รีบทำสัญญาซื้อขาย รวบรวมผลผลิตล่วงหน้า จึงอาจทำให้เมื่อเข้ามาในช่วงกลาง หรือปลายฤดูกาล อาจจะไม่มีผลผลิตแล้ว แต่ก็ได้บอกไปว่าหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคอีสาน เริ่มมีผลผลิตทุเรียนออกมาแล้ว และยังมีจำนวนไม่มากนัก แต่อีก 1-2 เดือน จะถึงช่วงทุเรียนภาคใต้ ตอนนั้นมีทุเรียนแน่”

Advertisment

ทั้งนี้ กรมยังได้ใช้โอกาสนี้ ประสานกับ CAPUNP เพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลไม้ชนิดอื่น ๆ ของไทย นอกเหนือจากทุเรียน รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรด้วย และยังได้ให้คำมั่นว่าผลผลิตผลไม้ ผลผลิตการเกษตรของไทย มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดจีนได้ ทั้งข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง ยางพารา มะพร้าว ผลไม้ รวมทั้งสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคมีชีวิต เป็นต้น

นาย Yue Hua ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The China Association for Promoting UN Procurement (CAPUNP) กล่าวว่า การมาครั้งนี้ ต้องการประสานความร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศ ให้ช่วยจัดหาแหล่งซัพพลายทุเรียนส่งออกไปจีน ซึ่งรัฐวิสาหกิจจีนที่เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและกระจายผลผลิตทุเรียน มีความต้องการทุเรียนจากไทยอีกสูงถึง 30 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวัน โดยหากจัดหาผลผลิตเพื่อส่งออกทำได้ตามเป้าหมาย จะมีมูลค่าส่งออกสูงถึง 600-1,000 ล้านหยวนต่อเดือน หรือประมาณ 3-5 พันล้านบาทต่อเดือน

สถิติการส่งออกทุเรียนของกรมศุลกากรพบว่า ในช่วง 3 เดือนของปี 2567 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกทุเรียนและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 39,714.86 ตัน มูลค่า 8,380.03 ล้านบาท เป็นทุเรียนสดแช่เย็นปริมาณ 28,989.63 ตัน มูลค่า 5,785.99 ล้านบาท ส่งออกไปจีน สัดส่วน 96.65% กัมพูชา 2.20% และสหรัฐ 0.34% ของมูลค่าการส่งออก และส่งออกทุเรียนแช่แข็ง ปริมาณ 10,502.07 ตัน มูลค่า 2,398 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.53% และ 41.13% ตามลำดับ โดยส่งออกไปจีน สัดส่วน 95.95% แคนาดา 1.17% และออสเตรเลีย (1.10%) ของมูลค่าการส่งออก