ส.อ.ท.-หัวเฉียว เร่งผลิตบุคลากรไทย-จีนเข้าตลาดแรงงานหลังขาดแคลน

ส.อ.ท. – มหาวิทยาลัยหัวเฉียว – บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทย – จีน จับมือเร่งผลิตให้พอกับภาคอุตสาหกรรม หลังขาดแคลนบุคลากรด้านภาษาจีน วัฒนธรรม จำนวนมาก

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 14,000 ราย

สำหรับความร่วมมือด้านการส่งเสริมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไทย-จีนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความรู้ความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม และหลักการดำเนินธุรกิจของจีน เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยังเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความไม่สะดวกในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับจีนโดยตรงซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้เป็นจำนวนมาก และมองว่าการดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการจีนในไทย แต่อาจขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำการขยายตลาดไปยังประเทศจีนด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในการจัดทำบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีที่มาจากการเยี่ยมชม บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาอุตสหากรรมระยองไทย-จีน จำกัด และได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ และความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจีน

ดังนั้นสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ภายใต้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อเป็นช่องทางในการจับคู่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเสริมว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ Cross Border E-Commerce (China: Connect) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry Transformation โดยมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยนำสินค้าเข้าไปในตลาดผู้บริโภคชาวจีน

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สมัครผ่านแพลตฟอร์ม 318 คน และมีผู้สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจำนวน 120 คน ในวันนี้ถือเป็นการยกระดับไปอีกขึ้นหนึ่ง โดยมีทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษามาร่วมกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและนักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

Mr.Zhao Bin (นายจ้าวปิง) ประธาน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทย – จีน จำกัด กล่าวว่า ทุกฝ่ายเห็นพ้องในการจัดทำความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสในการทำงานแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ


และยังตอบโจทย์กับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจีนในไทย จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดทำความร่วมมือด้านการส่งเสริมบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไทย-จีน และต้องขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการอำนวยความสะดวกให้บันทึกความร่วมมือนี้เป็นส่วนเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจในไทยได้สะดวกขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ