ข่าวดี ประเดิมส่งออกไก่ไทยไปซาอุฯ ลอตแรกสัปดาห์หน้า

“จุรินทร์” เผยหลังประชุม กรอ.พาณิชย์ มอบข่าวดี ประเดิมส่งออกไก่ไทยไปซาอุฯ ลอตแรกสัปดาห์หน้า พร้อมลุย Mini FTA เจาะหารายได้เข้าประเทศรายมณฑลและรัฐ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พณ.) ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะประเด็นสำคัญการเดินหน้า Mini FTA ที่จะมีการลงนามเร็วนี้ รวมไปถึงการส่งออกได้ไปซาอุดีอาระเบีย ลอตแรกในสัปดาห์หน้านี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังหารือในประเด็นสำคัญ 8 ประเด็น คือ

1.การถ่ายลำ โดยต้องการให้เรือขนาดใหญ่ เข้ามาจอดเทียบท่าในไทยและขนสินค้าบางอย่างผ่านเขตพิเศษบริเวณท่าเรือได้ และเอาสินค้าไทยขึ้นเรือได้ เอกชนเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับการจูงใจให้เรือเข้ามา จะได้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์ว่าเดือนเมษายนนี้จะได้ข้อสรุป ตนได้มอบเป็นนโยบายแล้วว่าสินค้าที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วยที่จะนำมาพักในบริเวณท่าเรือเพื่อการถ่ายลำ เช่น มันสำปะหลัง ให้เอาออกได้แต่สินค้าอื่นที่เห็นพ้องต้องกัน และควรหาข้อสรุปให้จบในเดือนเมษายน

2.ตู้คอนเทนเนอร์มีการประเมินว่าสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมาดีขึ้น เดิมก่อนเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน เราประเมินว่ากลางปี’65 สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่เมื่อเกิดสภาวะสงคราม ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะร่วมกันแก้กับประชาชนต่อไปในรูปของ กรอ.พาณิชย์ 3.การส่งออกผลไม้ไปจีน มี 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1.มาตรการเชิงรุก 17 + 1 มาตรการ และมาตรการใหม่ 8 ข้อ ที่ต้องขับเคลื่อนแก้ปัญหาส่งออกผลไม้

โดยเฉพาะตลาดจีน ปัญหาใหญ่อยู่ที่ด่านทางบก เอกชนต้องการให้จีนขยายเวลาเปิดด่าน อำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้นำเข้าผลไม้จีนและผู้ส่งออกผลไม้ไทยได้รับความสะดวกร่วมกัน และให้ผู้บริโภคจีนได้รับผลไม้ที่สดใหม่ที่สุดจากเมืองไทย มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและทูตพาณิชย์ ทูตเกษตรและเอกอัครราชทูตไทยช่วยเจรจากับทางการจีน

4.การเร่งรัดการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน เร่งรัดการเปิดด่าน 15 ด่าน ที่เป็นทางเป้าหมายมาเลย์ 2 ด่านเปิดแล้ว คือ ด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา ส่วนสปป.ลาว 9 ด่าน กัมพูชา 2 ด่าน เมียนมา 2 ด่าน กำลังเร่งดำเนินการ ปัจจัยความสำเร็จสำคัญอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย จะเป็นผู้เจรจากับเจ้าเมืองตรงข้าม แต่นโยบายรัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเปิดด่าน

5.การทำ Mini FTA ตั้งเป้าไว้ 11 ฉบับ ลงนามแล้ว 2 ฉบับ คือไห่หนานกับโคฟุของญี่ปุ่น ที่เหลือนัดหมายวันลงนามอีก 4 ฉบับประกอบด้วย รัฐเตลังกานาของอินเดียลงนามวันที่ 11 เมษายนนี้ และอีกฉบับกับมณฑลการซู่ของจีน ที่จะเป็นตลาดฮาลาลใหญ่ และปูซานคาดว่าลงนามได้ปลายเดือนเมษายน ตามด้วยคยองกีของเกาหลี มีการเลื่อนเนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในของเกาหลี และที่ต้องเจรจาต่อไปให้จบอีก 4 ฉบับ

1.รัฐกรณาฏกะ 2.รัฐมหาราษฏระ 3.รัฐเกรละ ของอินเดีย และ 4.เมืองเสิ่นเจิ้นของจีน ซึ่งเอกชนเสนอเพิ่มและรับเข้าแผนแล้วคือกับมณฑลยูนนานซึ่งเป็นมณฑลใหญ่และรถไฟลาว-จีน จะไปจบที่มณฑลยูนนาน เส้นทางเชียงของ ด่านโมฮานก็มณฑลยูนนานเส้นทางเชียงแสน ทางเรือมณฑลกวนเหล่ยก็มณฑลยูนนาน ถ้าเราได้ทำ Mini FTA จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ

6.การค้ากับประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยสัปดาห์หน้าเราจะส่งไก่ลอตแรกไปยังซาอุดีอาระเบีย และเห็นตรงกันจะนำคณะเอกชน เดินทางไปขายของให้ซาอุดีอาระเบีย โดยมีเป้าหมาย 3 เมือง คือ เจดดาห์ ริยาดและดัมมัม สินค้าเป้าหมาย คือ ยานยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหาร เสื้อผ้าสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ และตั้งใจจะฟื้น JTC ไทย-ซาอุฯ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและในเวทีนั้นจะมีการเจรจาการค้าในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

7.รถไฟลาว-จีน คาดว่าด่านเวียงจันทน์เปิดให้บริการแล้ว แต่ด่านรถไฟโมฮานที่จะนำเข้าผลไม้ไทยได้ยังสร้างไม่เสร็จต้องรอประมาณกลางปีหรือเดือนมิถุนายน การส่งออกสินค้าไปจีนโดยเฉพาะผลไม้จะต้องเตรียมแผนรองรับทางเรือกับทางอากาศไว้

ซึ่งเอกชนได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว ว่าจะเพิ่มการส่งออกทางเรือกับทางอากาศอย่างไร สิ่งที่ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร กระทรวงการต่างประเทศต้องช่วยเจรจากับทางการจีน ช่วยให้จีนอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วที่ท่าเรือของจีนอย่างไร

8.การค้าไทยกับอียิปต์ ตอนนี้แบงก์ชาติของอียิปต์กำหนดให้ผู้นำเข้าของอียิปต์จะต้องรับเฉพาะ Letters of Credit (L/C) ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ต้องใช้เวลาและค่าธรรมเนียม ซึ่งทูตพาณิชย์ไทยประจำอียิปต์จะเป็นผู้ประสานและเป็นศูนย์กลางในการประสานให้ผู้ส่งออกไทยได้ทราบถึงกฎระเบียบ รายละเอียดต่างๆ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มเติม

และกระทรวงพาณิชย์จะมีสายด่วนและเว็บไซต์แจ้งเตือนถ้ามีปัญหาหรือกฎระเบียบใหม่เพิ่มเติม สินค้าที่ไทยส่งไปอียิปต์สำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋อง รถยนต์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ซึ่งอียิปต์เป็นตลาดที่มีสัดส่วนการส่งออกของไทยในตลาดโลกที่ 0.43%

ด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์การส่งออกจากนี้ไปทั่วโลกสิ่งที่ต้องจับตา คือ ดีมานด์และซัพพลาย ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสินค้าทุน เช่น เหล็ก ปุ๋ย เคมี ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และประเทศไทยเองก็มีการนำเข้าสินค้าทุนเป็นจำนวนมาก และหากสินค้าทุนที่เดิมนำเข้าจากรัสเซีย-ยูเครน

ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้า ซื้อไม่ได้เขาไม่ส่งออก สิ่งที่จะต้องทำจากนี้ไป คือ จะไปนำเข้าสินค้าทุนจากไหนเพื่อทดแทน ราคาเท่าไร ขนส่งเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง


อย่างไรก็ดี ปัญหาไม่ได้เกิดและส่งผลกระทบเฉพาะประเทศไทย แต่รวมไปทั่วโลกแม้กระทั่งผลกระทบของเงินเฟ้อด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องติดตามเมื่อสินค้าทุนมีราคาสูงขึ้น ก็จะมีผลกระทบต่อราคาสินค้ามีการปรับขึ้น ผู้ซื้อจะมีความระวังการซื้อสินค้ามากขึ้น กำลังซื้อก็จะลดลง ดังนั้น จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป