จุรินทร์ ปัดตอบ “ค่ากลั่นน้ำมัน” กระทรวงพลังงานมีกฎหมายเฉพาะดูแล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

“จุรินทร์” ชี้ “ค่ากลั่นน้ำมัน” กระทรวงพลังงานดูแลในเรื่องนี้อยู่ รวมไปถึงมีกฎหมายเฉพาะ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณี เรื่องอัตราค่าการกลั่นน้ำมันนั้นมีกฎหมายเฉพาะที่กระทรวงพลังงานจะเป็นผู้ดูแล ต้องถามในส่วนกระทรวงพลังงานว่าในเรื่องราคาน้ำมันและรายละเอียดโครงสร้างราคาน้ำมันเป็นอย่างไร

สำหรับน้ำมันปาล์มขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ(กนป.)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับสูตรไบโอดีเซล แต่ราคาโครงสร้างน้ำมันในภาพรวมเป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าของเรื่องเป็นผู้พิจารณาเพราะมีกฎหมายเฉพาะ

โดยไบโอดีเซลเป็นเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการในนั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายพลังงานด้วยว่าจะพิจารณาอย่างไร

แต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่าราคาผลปาล์มดิบสูงขึ้นมาก จากกิโลกรัมละ 2 บาทกว่า เป็น 11 ถึง 12 บาท ทำให้ต้นทุนไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นเพราะเอาน้ำมันปาล์มไปผสมกับดีเซล ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานจะเป็นผู้พิจารณาต่อไปรวมทั้ง กนป.ด้วย กระทรวงพาณิชย์จะดูแลน้ำมันในเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาที่ปั๊มน้ำมัน และมาตรวัดหัวจ่ายตาม พรบ.ชั่งตวงวัดเป็นด้านหลัก

Advertisment

“ในเรื่องของน้ำมันปาล์มกับผลปาล์มดิบคณะกรรมการ กนป.ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีตัวแทน 5 ฝ่ายประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนโรงสกัด ตัวแทนโรงผลิตน้ำมันปาล์มบริโภค ตัวแทนผู้ส่งออกและตัวแทนส่วนราชการ เพื่อพิจารณาร่วมกันให้เกิดความสมดุลในเรื่องผลปาล์มที่ผลิตออกมาจนถึงปลายทางในการผลิตน้ำมันปาล์มบริโภค และการส่งออกให้ดูทั้งระบบความเหมาะสมความสมดุลทั้งราคาและปริมาณอย่าให้ของขาด ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้