#Dek66 เช็กกติกาสอบ TGAT/TPAT สิ่งที่ทำได้-ห้ามทำ มีอะไรบ้าง

นักเรียนสอบ
แฟ้มภาพ

#Dek66 เช็ก กติกาสอบ TGAT/TPAT วันที่ 10-12 ธ.ค. เข้าห้องสอบกี่โมง เลทได้กี่นาที สิ่งที่ทำได้ สิ่งที่ห้ามทำดังต่อไปนี้  

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Mytcas.com ได้โพสต์เน้นย้ำกติกาสำหรับการเข้าสอบ TGAT/TPAT ระหว่างวันที่ 10-12 ธ.ค.ว่า ห้ามนำดินสอกด ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว หูฟัง และอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหลายเข้าห้องสอบ รวมถึงห้ามขีดเขียน หรือจดสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับข้อสอบ ลงบนยางลบ สิ่งของ กระดาษทิชชู บัตรประจำตัวผู้สอบ เศษกระดาษ ฯลฯ เพราะอาจตีความได้ว่าเตรียมส่งต่อให้ผู้อื่น เป็นการส่อทุจริต

อีกทั้งยังระบุว่า ดินสอไม้ 2B ขึ้นไป (ถ้าเข้มมากระวังเรื่องการลบไม่สะอาด ทำให้เครื่องอ่านผิดพลาด)

ส่วนบัตรที่ใช้เข้าห้องสอบ ใช้บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (แนะนำให้พริ้นต์มา ถ้าแสดงผ่านโทรศัพท์ ต้องหาที่ฝากเอง) หรือบัตรประชาชน / บัตรที่ราชการออกให้และมีรูปชัดเจน 

ไม่อนุญาตสำหรับสำเนาบัตรทุกชนิด หรือเป็นรูปในโทรศัพท์ หรือ ใบแจ้งความ แต่อนุโลมบัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีรูปชัดเจนได้ (สำหรับปีนี้) ถ้าเป็นเอกสารจากมหาวิทยาลัย / โรงเรียนได้ แต่ต้องมีตราประทับ รูป และลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจอนุญาตชัดเจน (ตัวจริงเท่านั้น) หรือจะเป็นสำเนาที่คัดทะเบียนราษฎร์ จากอำเภอได้ (ต้องมีรูป เลข ตราประทับ)

Advertisment

ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ค Dek-D’s TCAS สอบติดไปด้วยกัน ได้โพสต์สรุปกฏกติกาสำหรับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

1.วิชา TGAT จะสอบวันเสาร์ที่ 10 ธ.ค.65 เวลา 9.00-12.00 น. สามารถเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่ 8.50 น. เริ่มทำข้อสอบ 9.00 น. และเข้าเลทได้ถึง 9.30 น.จากนั้นสามารถออกจากห้องสอบได้พร้อมกันตอนหมดเวลาคือ 12.00 น.

2.วิชา TGAT จะประกอบไปด้วย 3 พาร์ท คือ TGAT1 ภาษาอังกฤษ, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน โดยทั้ง 3 พาร์ทจะแจกข้อสอบพร้อมกัน และเก็บพร้อมกัน โดยเลือกทำพาร์ทไหนก่อนก็ได้

3.ช่วงเปิดข้อสอบอย่าลืมดูที่หน้าปกข้อสอบว่าได้ข้อสอบชุดที่เท่าไหร่ ? (มีชุด 1 กับชุด 2) จากนั้นให้เลขชุดข้อสอบไปฝนในกระดาษคำตอบ ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่ฝนระบบจะไม่สามารถตรวจคำตอบในกระดาษคำตอบแผ่นนี้ได้เลย จึงส่งผลให้อาจได้ 0 คะแนนในวิชานี้

Advertisment

4.วิชา TGAT จะมีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งเป็น TGAT1 ภาษาอังกฤษ 60 ข้อ, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล 80 ข้อ และ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 60 ข้อ โดยทั้ง 200 ข้อ จะมีเวลาให้ทำทั้งหมด 180 นาที (เฉลี่ยเวลาทำต่อข้อไม่ถึง 1 นาที)

5.การในสอบ TGAT รูปแบบคอมพิวเตอร์จะมีกระดาษทดให้ ส่วนการสอบรูปแบบกระดาษ สามารถทดลงในตัวข้อสอบ(กระดาษคำถาม) ได้เลย ทั้งนี้จะไม่สามารถฉีกหรือแยกเล่มข้อสอบออกมาเป็นส่วนๆ ได้

6.ในกระดาษคำตอบมีจุดเดียวที่ใช้ปากกา คือ “จุดเซ็นซื้อผู้เข้าสอบ” ซึ่งจะอยู่ด้านบน ส่วนจุดอื่นๆ กำหนดให้ใช้ดินสอความทั้งหมด กรณีกระดาษคำตอบชำรุด ขาด หรือเปียก ให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันทีก่อนหมดเวลา

7.เน้นย้ำ! ข้อสอบวิชา TGAT1 ภาษาอังกฤษ, TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล จะเป็นปรนัย 5 ตัวเลือก ส่วน TGAT3 สมรรถนะการทำงาน จะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือกซึ่งวิชานี้บางข้อจะต้องตอบมากกว่า 1 คำตอบแนะนำให้ตรวจสอบจากข้อสอบอีกครั้ง

8.สุดท้ายนี้ ทปอ.มีประกาศเพิ่มเรื่องข้อสอบและยางลบในการสอบในการสอบ TGAT TPAT2-5 โดยระบุว่าเล่มข้อสอบจะไม่สามารถนำออกจากห้องสอบ รวมถึงจด, ลอก และเผยแพร่ไม่ได้ 

และระหว่างสอบหากพบมีการจด หรือทดลงในยางลบ บัตรสอบ สามารถตีความได้ว่าใช้ส่งให้ผู้อื่นถือเป็นการส่อทุจริต (กรณีต้องการทด สามารถทดในข้อสอบได้) ทั้งนี้ยางลบถือเป็นอุปกรณ์ใช้ลบ การเขียนในยางลบถือว่าผิดวัตถุประสงค์ จึงถือเป็นทุจริตในการสอบ