ตรีนุช ขานรับ ประยุทธ์ เอาผิดคนปลุกปั่นสร้างแตกแยกในสถานศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

ตรีนุช รมว.ศึกษาธิการ ขานรับ ประยุทธ์ เอาผิดคนปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในสถานศึกษา ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่เว้นทั้ง ผอ. ครู และบุคลากรอื่น ๆ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการว่า ต่อไปนี้สิ่งใดก็ตามที่ทำให้เกิดความไม่สามัคคี ความแตกแยก

หรือทำให้สังคมวุ่นวาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าเป็นการจะบูลลี่กันในโรงเรียน การนำคนเข้าไปปลุกปั่นสร้างความแตกแยกในสถานศึกษา จะมีความผิดหมด ทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ตนได้สั่งการให้ทุกองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และให้ทุกหน่วยงานดูแลเป็นพิเศษเรื่องการสร้างความสามัคคี

ขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะมีการสร้างการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตนได้มอบหมายให้ MOE SAFETY CENTER ของ ศธ.ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังด้วย

Advertisment

ดังนั้น หากผู้ปกครอง หรือประชาชนทั่วไป พบเห็นว่ามีข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งผ่าน MOE SAFETY CENTER ได้ใน 4 ช่องทาง ดังนี้ แอปพลิเคชั่น MOE Safety Center,www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter หรือ โทร. 0-2126-6565

“กระทรวงศึกษาธิการ ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องการบูลลี่กันในสถานศึกษา, การนำองค์กร ลัทธิ หรือบุคคลภายนอกมาสร้างความเชื่อ สร้างความแตกแยกในสถานศึกษา ตลอดจนปัญหาครูจัดการเรียนการสอน โดยพูดถึงบุคคลที่สามในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผ่านมาต้นสังกัดของสถานศึกษาก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง และลงโทษทางวินัยไปแล้ว

และขณะนี้ในบางกรณีก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้คุรุสภาตรวจสอบในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย

ทั้งนี้ ดิฉันเห็นว่า ในการจัดการสอนของครูนั้น ควรสอนให้เด็กคิด วิเคราะห์ ไม่ควรพูดถึงบุคคลที่สามในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ครอบงำทางความคิด ไม่สร้างความแตกแยก ไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่น และขอย้ำว่า ใครก็ตามที่ทำให้เกิดความไม่สามัคคี ความแตกแยก หรือทำให้สังคมวุ่นวายต้องถูกลงโทษทางวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมาย

Advertisment

โดย ศธ.จะประสานความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด และหากพบว่าผู้บริหารปล่อยปละละเลยต้องรับผิดชอบด้วย” นางสาวตรีนุชกล่าว