ม.กรุงเทพ ชี้แจงข่าวปิดวิทยาเขตกล้วยน้ำไท เป็นความเข้าใจผิด

ม.กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชี้แจงปิดวิทยาเขตกล้วยน้ำไท เป็นความเข้าใจผิด อยู่ระหว่างวางแผนพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 จากที่มีกระแสข่าว เตรียมปิดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยย้ายไปที่วิทยาเขตรังสิตทั้งหมด ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า

“จากข่าว ‘ปิดตำนาน ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท’ มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า โพสต์ของอาจารย์ Adul Yimngam เกิดจากความเข้าใจผิด ไม่มีมูลความจริง พื้นที่ดังกล่าวทางผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรมแห่งอนาคต เมื่อมีแผนที่ชัดเจนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลจากทางงานสื่อสารองค์กรเป็นหลักเพื่อความถูกต้องของข้อมูล”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แจ้งอีกว่า สำหรับข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย จาก City Campus มา Main Campus นั้น ปริญญาตรี หลักสูตรไทย ย้ายมาอยู่ที่ Main Campus นานแล้ว ส่วนปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ย้ายเมื่อปีการศึกษา 2562 จนปี 2565 ย้ายมา Main Campus ทั้งหมด และบัณฑิตวิทยาลัย ย้ายเมื่อปีการศึกษา 2556 จนปี 2562 ย้ายมา Main Campus ทั้งหมด