#Dek66 เช็กกติกาเข้าสอบ A-Level 18-20 มี.ค.นี้ เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สอบ
Photo : Pixabay

#Dek66 เช็กกฎกติกาเข้าสอบ A-Level วัดความรู้เชิงวิชาการ 16 วิชา วันที่ 18-20 มีนาคมนี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม ซึ่งเป็นการสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ 16 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน, บาลี, สเปน) และจะเป็นการสอบในกระดาษเพียงเท่านั้น 

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมแนวทางปฏิบัติสำหรับการเตรียมพร้อมเข้าสอบดังต่อไปนี้ 

หลักฐานการเข้าห้องสอบ

1.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา วิชาละ 1 ใบ

ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์เอกสาร “บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา” รายวิชาละ 1 ใบ โดยสามารถพิมพ์ได้จากระบบ https://student.mytcas.com/ ในช่วงวันที่ 24 ก.พ.-20 มี.ค. 2566 ได้ทั้งแบบสีและขาวดำ หรือสามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบบนหน้าจอโทรศัพท์แทนการพิมพ์ลงบนกระดาษได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ ต้องจัดการฝากโทรศัพท์เอง โดยบัตรประจำตัวสามารถตัดหรือพับได้ บางสนามสอบอาจมีการให้บริการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยอาจเก็บหรือไม่เก็บค่าบริการ

2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้

ต้องเป็นบัตรตัวจริง และบัตรจะต้องไม่หมดอายุ มีภาพถ่ายปัจจุบันชัดเจน

อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

 • ดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า ไม่เกิน 3 แท่ง
 • ยางลบดินสอ
 • หน้ากากอนามัยสำรอง 1 ชิ้น
 • นาฬิกาข้อมือชนิดเข็ม แบบไม่มีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 • ลูกคิด (ผู้เข้าสอบผู้บกพร่องทางการมองเห็น)
 • ปากกาลูกลื่น/กบเหลาดินสอ มีให้ในห้องสอบ
 • ปากกาใช้เฉพาะตอนเซ็นชื่อ กรรมการถือไปให้เซ็นทีละคน (ข้อเขียนตัวเลขเขียนด้วยดินสอ
  กบเหลาดินสอ กรรมการจะนำไปให้เมื่อยกมือ

อุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

 • ยาดม
 • ขวดน้ำ
 • เสื้อกันหนาว
 • ที่อุดหู

หากมีความจำเป็นให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์/หลักฐานความจำเป็นอื่น ๆ

การแต่งกาย

เครื่องแบบนักเรียน

 • เครื่องแบบนิสิต/นักศึกษา

แต่งกายสุภาพ เช่น

 • เสื้อโปโล กางเกงขายาว ยีนส์ขายาวสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ต
 • ชุดพละของโรงเรียน พร้อมกางเกงนักเรียนหรือกางเกงวอร์มขายาว

สำหรับเพศทางเลือก

 • สามารถแต่งกายสุภาพได้ตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศกำเนิด

รองเท้า

 • รองเท้าหุ้มส้น รองเท้ากีฬา รองเท้าพละ รองเท้านักเรียน

ทรงผม

 • สามารถทำได้ทุกทรง

เล็บ

 • สามารถทาสีได้ทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ สามารถใส่แว่นสายตา หรือคอนแท็กต์เลนส์ได้ (รูปถ่ายในบัตรที่นั่งสอบจะมีแว่น หรือไม่มีก็ได้)

การเดินทางมายังสนามสอบ

 • การเดินทางมายังสนามสอบ ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไปยังสนามสอบให้ถี่ถ้วน
 • ประมาณการเวลาการเดินทางให้พอเหมาะ โดยต้องเผื่อเวลาการเดินทางให้มาถึงสนามสอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการสอบ

การปฏิบัติตัวที่สนามสอบ

เมื่อถึงสนามสอบผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 • ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลห้องสอบ และอาคารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
 • สำรวจหาตำแหน่งอาคาร ห้องสอบ และนั่งรอในบริเวณที่จัดไว้ให้
 • เข้าห้องน้ำและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
 • ติดตามฟังประกาศจากสนามสอบ
 • เข้าห้องสอบพร้อมอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้
 • นั่งในห้องสอบจนกว่าจะเริ่มให้ทำข้อสอบ จึงสามารถเริ่มทำข้อสอบได้
 • ตรวจสอบหัวกระดาษคำตอบว่าข้อมูลของตนเองถูกต้องตรงกัน ฝนเลขชุดข้อสอบที่ได้รับลงในกระดาษคำตอบ และอ่านคำสั่งในแบบทดสอบอย่างละเอียดก่อนเริ่มทำ
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากเลยเวลาเริ่มทำข้อสอบไปแล้ว 30 นาที
 • และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาการทำข้อสอบ
 • หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการทำการทดสอบให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็น เป็นรายกรณี
 • ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อแววทุจริตในการทดสอบ โดยระบบจะไม่อนุญาตให้สมัครสอบนระบบ TCAS เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • ขณะหมดเวลาทำการทดสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ
 • ห้ามผู้เข้าสอบนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • ตรวจดูว่าแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวางคว่ำอยู่บนโต๊ะ และผู้คุมสอบเก็บไปรวบรวมแล้วก่อนออกจากห้องสอบ ไม่วางกระดาษคำตอบไว้ใต้โต๊ะหรือในที่อื่นใดนอกจากบนโต๊ะ
 • ผู้เข้าสอบอาจเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเองระหว่างพักสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและป้องกันโรคติตต่อ
 • หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สนามสอบ ไม่ดึงหน้ากากมาไว้ใต้คาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://help.mytcas.com/category/259-doc-a-level