เปิดสถิตินักศึกษา 10 ประเทศที่นิยมเรียนต่อในมหา’ลัยไทยมากที่สุด  

นักศึกษา

เปิดสถิตินักศึกษา 10 ประเทศที่นิยมเรียนต่อมหาวิทยาลัยไทยมากที่สุด รวมปีการศึกษา 2561-2565 จีนยังคงเป็นอันดับ 1 ตามด้วยเมียนมา กัมพูชา 

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดข้อมูลจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยสังกัดกระทรวง อว. รวมปีการศึกษา 2551-2565 ภาคการศึกษาที่ 1 อัพเดตเมื่อเดือนมีนาคม 2566

ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดปรากฏว่ามีนักศึกษาต่างชาติมาจากกว่า 190 ประเทศเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนรวม 23,257 คน ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรวม 24,934 คน ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนรวม 27,897 คน ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนรวม 27,625 คน และปีการศึกษา 2565 มีจำนวนรวม 34,202

ทั้งนี้ในจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ปรากฏว่านักศึกษาจากจีน นิยมเข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยมากที่สุด โดยจำนวนรวมล่าสุด ปี 2565 มีทั้งสิ้น 21,419 คน อันดับ 2 เป็นนักศึกษาจากประเทศเมียนมา มีจำนวน 3,708 คน และอันดับ 3 เป็นนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา จำนวน 1,443 คน

โดย 10 ประเทศที่มีจำนวนนักศึกษามาเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากสุดมีดังต่อไปนี้

1.จีน

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 10,598 คน
 • ปีการศึกษา 2562  มีจำนวนนักศึกษา 11,978 คน
 • ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษา 14,403 คน
 • ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษา 15,786 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 21,419 คน

2.เมียนมา

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 2,753 คน
 • ปีการศึกษา 2562  มีจำนวนนักศึกษา 2,437 คน
 • ปีการศึกษา 2563  มีจำนวนนักศึกษา 2,701 คน
 • ปีการศึกษา 2564  มีจำนวนนักศึกษา 2,184 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 3,708 คน

3.กัมพูชา

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 1,179 คน
 • ปีการศึกษา 2562  มีจำนวนนักศึกษา 1,456 คน
 • ปีการศึกษา 2563  มีจำนวนนักศึกษา 1,669 คน
 • ปีการศึกษา 2564  มีจำนวนนักศึกษา 1,436 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 1,443 คน

4.เวียดนาม

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 912 คน
 • ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษา 899 คน
 • ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษา 928 คน
 • ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษา 714 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 546 คน

5.ลาว

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 794 คน
 • ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษา 946 คน
 • ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษา 891 คน
 • ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษา 811 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 538 คน

6.เนปาล

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 677 คน
 • ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษา 648 คน
 • ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษา 658 คน
 • ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษา 469 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 651 คน

7.อินโดนีเซีย

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 210 คน
 • ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษา 505 คน
 • ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษา 547 คน
 • ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษา 586 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 326 คน

8. อินเดีย

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 429 คน
 • ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษา 399 คน
 • ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษา 466 คน
 • ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษา 367 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 363 คน

9.เกาหลี

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 414 คน
 • ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษา 372 คน
 • ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษา 389 คน
 • ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษา 311 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 248 คน

10.ปูฏาน

 • ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักศึกษา 387 คน
 • ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักศึกษา 333 คน
 • ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษา 317 คน
 • ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักศึกษา 286 คน
 • ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักศึกษา 262 คน