เช็กปฏิทินรับสมัคร TCAS66 รอบ 4 รับตรงอิสระทุกมหาวิทยาลัย

ข้อมูล TCAS64 รั่ว

เช็กปฏิทินรับสมัคร TCAS66 รอบ 4 Direct Admission หรือรับตรงอิสระแต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มเปิดรับสมัครวันไหนบ้าง 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้ายสำหรับ Dek66 หลังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชั่นไปแล้ว และกำลังเข้าสู่รอบ 4 Direct Admission หรือรอบเปิดรับตรงอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สละสิทธิรอบแอดมิชชั่น และผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ประชาชาติธุรกิจ รวบรวมปฏิทินรับสมัครรอบ 4 รับตรงอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัยดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 28-29 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • 29 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • 1 พฤษภาคม-2 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • 4-31 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • รอบที่ 1 : 16-21 พฤษภาคม 2566
 • รอบที่ 2 : 22-28 พฤษภาคม 2566
 • รอบที่ 3 : 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2566
 • รอบที่ 4 : 6-13 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • รอบที่ 1 : 14-31 พฤษภาคม 2566
 • รอบที่ 2 : 1-15 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 • 14 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • 15-31 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • 25-31 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • รอบที่ 1 : ตั้งวันนี้-31 พฤษภาคม 2566
 • รอบที่ 2 : วันที่ 1-12 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 28-29 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • เริ่ม 28 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 29-31 พฤษภาคม 2566 (บางคณะถึง 1 มิถุนายน 2566)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • คณะทันตแพทย์ : 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2566
 • รอบเพิ่มโอกาส : 28 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • รอบที่ 1 : 28-31 พฤษภาคม 2566
 • รอบที่ 2 : 8-12 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • รอบที่ 1 : 28 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2566
 • รอบที่ 2 : 3-10 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • 28 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2566 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • 28 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • 28 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • 28 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • 28 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • 28 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 • 28 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมฯ

 • 28 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 • 28 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • 28-31 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 29-31 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 • 29 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 • 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

 • 31 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • รอบที่ 1 : 1-4 มิถุนายน 2566
 • รอบที่ 2 : 17-20 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 2-6 มิถุนายน 2566

อย่างไรก็ตามสำหรับกำหนดการรอบ 4 รับตรงอิสระผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดคณะสาขาวิชาที่เปิดรับในของแต่ละมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมผ่านระบบ mytcas.com ซึ่งจะมีการประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน เปิดให้ยืนยันสิทธิภายในวันที่ 13-14 มิถุนายน และประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน และเปิดให้ยืนยันสิทธิ์วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566