ผล TCAS66 แอดมิชชั่น ผ่าน 88,000 คน เหลือว่างอีก 36,000 ที่นั่ง

mytcas tcas66

ทปอ.ประกาศผล TCAS66 รอบแอดมิชชั่นครั้งที่ 1 ผ่านการคัดเลือก 8.8 หมื่นคน ยังเหลือที่ว่างอีก 3.6 หมื่นที่นั่ง พร้อมเคลียริ่งรอบ 2 ประกาศผลวันที่ 26 พ.ค. นี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศผลทีแคส รอบ 3 รอบแอดมิชชั่นเรียบร้อยแล้ว

โดยเปิดให้ยืนยันสิทธิ 2 วันคือ วันที่ 20-21 พ.ค. จากนั้น ทปอ.จะดำเนินการประเมินผลคะแนนรอบ 2 และประกาศผลวันที่ 26 พ.ค. ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ยังสามารถเข้ารับการคัดเลือกในรอบ 4 รอบรับตรงอิสระกับทางมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการรับนิสิต นักศึกษาเข้าเรียนจะเสร็จสิ้น ภายในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

ทั้งนี้จากข้อมูลการสมัครในรอบ 3 แอดมิชชั่นพบว่า มีจำนวนที่นั่งเปิดรับรวม 124,177 ที่นั่ง ผู้สมัคร รวม 124,815 คน ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 จำนวน 88,093 คน เท่ากับยังเหลือที่นั่งว่างอีกว่า 36,084 ที่นั่ง ยืนยันสิทธิแล้ว 19,351 คน ขอประมวลผลรอบ 2 จำนวน 54,786 คน ไม่ใช้สิทธิ 223 คน และคาดว่า จะมีผู้ที่ขอไม่ใช้สิทธิอีกกว่า 3,000 คน

“จากการรับสมัครทีแคส รอบ1 แฟ้มสะสมงาน รอบ 2 โควตา และรอบ 3 แอดมิชชั่น มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกแล้วกว่า 2 แสนคน ซึ่งตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คาดว่าการประมวลผลในรอบที่ 2 จะมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก เพราะยังมีที่นั่งว่างอีกกว่า 3.6 หมื่นที่นั่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณะ/สาขาที่ไม่มีคนเลือก ขณะที่ที่นั่ง ซึ่งมีผู้กดไม่ใช้สิทธิก็จะถูกนำมาเคลียริ่งให้กับผู้ที่ยื่นคำแนนในรอบ 2 ส่งผลให้มีผู้สอบผ่านในรอบที่ 3 เพิ่มขึ้นอีก โดยทาง ทปอ.จะประกาศคะแนนสูง-ต่ำ รอบ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม พร้อมกับการประมวลผลในรอบที่ 3”

รศ.ดร.ชาลีกล่าวด้วยว่า ขอเตือนนักเรียนอย่าลืมเลือกลำดับเดิมที่ผ่านการคัดเลือก ไว้ในการประมวลผลครั้งที่ 2 ด้วย ถ้ายังประสงค์ศึกษาในสาขานั้นอยู่ หลังการประมวลผลครั้งที่ 2 ระบบจะยืนยันสิทธิอัตโนมัติ ดังนั้น จึงไม่ควรเลือกอันดับสาขาที่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไว้ในการประมวลผลครั้งที่ 2 ผู้ที่ไม่ผ่านการประมวลผลครั้งที่ 1 สามารถเข้าประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ด้วย หากประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว ผ่านการคัดเลือก แต่ต้องการไปสมัครในรอบ 4 รับตรงอิสระ ผู้สมัครจะต้องมาสละสิทธิที่ mytcas.com ในวันที่ 27 พ.ค. เท่านั้น รวมถึงผู้ที่ยืนยันสิทธิในรอบ 3 ที่ยังไม่เคยสละสิทธิมาก่อนด้วย