เปิด 10 อันดับสาขายอดนิยมใน TCAS66 ที่เด็กไทยสมัครมากที่สุด

ช่วยนักเรียนเข้าระบบการศึกษา
ภาพจาก pixbay

เปิด 10 อันดับสาขาวิชายอดนิยมที่เด็กไทยสมัคร TCAS66 รอบแอดมิชชั่นมากที่สุด รวมทุกมหาวิทยาลัย “พยาบาลศาสตร์” ที่ 1 ปีนี้ ยอดสมัครกว่า 4.9 หมื่นคน 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เข้าสู่โค้งสุดท้ายสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศผลของผู้สมัครรอบแอดมิชชั่น ครั้งที่ 1 มีจำนวนผู้สมัคร 124,815 คน จำนวนที่นั่งที่เปิดรับ 124,177 ที่นั่ง

ล่าสุดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปิดสถิติสาขาที่มีผู้สมัครสูงสุด 10 อันดับแรกโดยรวมทุกมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสาขายอดนิยมของ Dek66 และพบว่า พยาบาลศาสตร์ ยังคงเป็นสาขายอดฮิต มีจำนวนสมัครเข้ามา 49,319 คน ตามด้วยสาขาภาษาอังกฤษ 48,466 คน และสาขาการบัญชี 42,011 คน 

โดย 10 อันดับมีดังต่อไปนี้ 

  1. สาขาพยาบาลศาสตร์ สมัคร 49,319 คน
  2. สาขาภาษาอังกฤษ สมัคร 48,466 คน 
  3. สาขาการบัญชี สมัคร 42,011 คน
  4. สาขานิติศาสตร์ สมัคร 37,193 คน
  5. สาขาบริหารธุรกิจ สมัคร 34,301 คน
  6. สาขารัฐศาสตร์ สมัคร 29,576 คน
  7. สาขาเภสัชศาสตร์ สมัคร 26,666 คน 
  8. สาขาเศรษฐศาสตร์ สมัคร 20,650 คน
  9. สาขาเทคนิคการแพทย์ สมัคร 20,642 คน
  10. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัคร 20,380 คน