เปิดรายชื่อ 10 สาขา/คณะที่มีผู้สมัครสูงสุดใน TCAS66 รอบแอดมิชชั่น

นักศึกษาจีน
มติชนออนไลน์

ทปอ.เผยรายชื่อ 10 สาขา/คณะ ที่มีผู้สมัครสูงสุดใน TCAS 2566 รอบ 3 Admission ม.เกษตรฯ มาแรงติดอันดับถึง 3 สาขาวิชา สาขานิเทศศาสตร์ รับ 38 คน ยอดสมัครพุ่ง 9,244 คน จากปี 2565 ที่มีผู้สมัคร 938 คน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7-13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปิดระบบให้นักเรียนที่จบชั้น ม.6 ทั่วประเทศ ยื่นสมัคร TCAS รอบที่ 3 หรือรอบ Admission ผ่าน mytcas.com ซึ่งเป็นการสมัครคณะ/สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยที่สนใจ

สามารถเลือกสมัครได้ถึง 10 อันดับ จากนั้นจะประกาศผลคณะ/สาขาที่ผ่านครั้งแรก 20 พฤษภาคม ประกาศผลครั้งที่สอง 26 พฤษภาคม และกดยืนยันสิทธิในระบบได้ตั้งแต่ 20-21 พฤษภาคม 2566

ล่าสุด ทปอ.ได้เผยยอดผู้สมัครรอบ 3 Admission หลังปิดระบบ โดยปีนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 124,815 คน มีจำนวนที่นั่งเรียกรับ 124,177 ที่นั่ง พร้อมกับเผยรายชื่อ 10 สาขา/คณะ ที่มีผู้สมัครสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 2566) ดังนี้

อันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 • ยอดรับ 38 คน
 • ยอดสมัคร 9,244 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 243

อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Advertisement
 • ยอดรับ 50 คน
 • ยอดสมัคร 8,370 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 167

อันดับ 3 คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • ยอดรับ 225 คน
 • ยอดสมัคร 7,877 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 35

อันดับ 4 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • ยอดรับ 80 คน
 • ยอดสมัคร 7,773 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 97

อันดับ 5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 • ยอดรับ 85 คน
 • ยอดสมัคร 7,556 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 89

อันดับ 6 คณะสังคมมานุษยวิทยา สาขาสังคมมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Advertisement
 • ยอดรับ 95 คน
 • ยอดสมัคร 7,338 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 77

อันดับ 7 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ยอดรับ 40 คน
 • ยอดสมัคร 6,501 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 163

อันดับ 8 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 • ยอดรับ 25 คน
 • ยอดสมัคร 6,443 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 258

อันดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ (นอก กสพท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ยอดรับ 60 คน
 • ยอดสมัคร 6,315 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 105

อันดับ 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ยอดรับ 260 คน
 • ยอดสมัคร 6,297 คน
 • อัตราการแข่งขัน 1 ต่อ 24

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนยอดผู้สมัครเพิ่มสูงขึ้นในหลายสาขา/คณะ มหาวิทยาลัย เนื่องจากปีนี้ทาง ทปอ.มีการปรับรูปแบบหลายอย่าง ทั้งการสอบใหม่ มีทั้งเปิดวิชาใหม่ ยุบวิชาเดิม และจัดหมวดหมู่ของวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้หลายคณะต้องปรับการใช้คะแนนใหม่ตามวิชาที่มีเปิดสอบ อีกทั้งผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่อยากเข้าศึกษาต่อได้ถึง 10 อันดับ

ในส่วนคณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีนี้ถือว่ามียอดผู้สมัครที่สูงมากเมื่อเทียบกับอันดับ 1 ปี 2565 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีผู้สมัครมากสุดในปี 2565 อยู่ที่ 5,812 คน และเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสาขาวิชาที่ติดอันดับถึง 3 สาขา

หากดูสถิติย้อนหลังของคณะมนุษยศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2565 รับ 40 ที่นั่ง มีผู้สมัคร 938 คน ส่วนปี 2566 รับ 38 ที่นั่ง มีผู้สนใจสมัครมากถึง 9,244 คน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ายอดการสมัครนั้นพุ่งสูงขึ้นหลายเท่า