Dek66 ลุ้นประกาศผล TCAS แอดมิชชั่น 20 พ.ค.นี้ เช็กวิธียืนยันสิทธิ

TCAS

Dek66 ลุ้นประกาศผล TCAS รอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ค 2566 นี้ ผ่านหรือไม่ผ่าน ระบบมีทางเลือกให้ 3 ทาง เช็กวิธียืนยันสิทธิ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 20 พ.ค. 2566 นี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หรือ TCAS66 รอบแอดมิชชั่น ครั้งที่ 1 โดยจะเปิดระบบผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ในวันที่ 20-21 พ.ค. เพื่อให้ผู้ที่ยื่นสมัครในรอบนี้ทุกคนได้จัดการสิทธิของตนเอง

ซึ่งหมายความว่า หลังประกาศผลแล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ผ่านอันดับไหน หรือไม่ผ่านเลย ระบบจะมีทางเลือกให้ 3 ทาง คือ ยืนยันสิทธิ, ไม่ใช้สิทธิ และขอประมวลผลครั้งที่ 2

ในการประมวลผลครั้งที่ 2 คืออะไร ?

การประมวลผลครั้งที่ 2 ก็เหมือนกับการเรียกตัวสำรองขึ้นมาเป็นตัวจริง ถ้าสาขาไหนยังมีที่ว่าง เกิดจากคนที่เลือก “ไม่ใช้สิทธิ” หรือไม่เข้าไปทำอะไรในระบบ ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 66 ซึ่งเมื่อเกิด “ที่นั่งว่าง” ขึ้น คนที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับถัดไป ก็จะมีโอกาสขยับไปติดแทนที่ เพราะระบบการคัดเลือกรอบแอดมิชชั่น ทปอ.จะเรียงลำดับคะแนนของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด จากนั้นจึงจะประมวลผลการคัดเลือก ใครก็ตามที่มีคะแนนสูงสุดตามจำนวนรับที่ระบุไว้ ก็จะผ่านการคัดเลือกไป โดยมีข้อควรรู้ดังนี้

  • ระหว่าง 2 วันที่ระบบเปิดอยู่นั้น แต่ละคนจะมีโอกาสตัดสินใจได้ 3 ครั้ง หรือมีหัวใจ 3 ดวงในการจัดการสิทธิ จะเลือกยืนยันสิทธิ, ไม่ใช้สิทธิ หรือขอประมวลผลครั้งที่ 2 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไงก็ได้ตามจำนวนหัวใจที่มีเท่านั้น
  • สุดท้าย ระบบจะเปิดให้จัดการสิทธิภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น.เท่านั้น
  • ถ้าไม่เข้าไปทำอะไรในระบบ จะเท่ากับว่า “ไม่ใช้สิทธิ” และจะขอเปลี่ยนแปลงภายหลังไม่ได้

กรณีต้องการยืนยันสิทธิเข้าเรียน

  • หากผู้เข้าสอบได้ที่เรียนที่คาดหวังไว้ในอันดับ 1 และต้องการกดยืนยันสิทธิเข้าเรียน ให้กดปุ่มยืนยันสิทธิ จากนั้นระบบจะขึ้นหน้ารายละเอียดการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้เข้าสอบเตรียมตัวสัมภาษณ์กับทางมหาวิทยาลัย ในคณะที่ได้เลือกไว้ต่อไป

กรณีต้องการรอประมวลผลครั้งที่ 2

Advertisement
  • หากผู้เข้าสอบติดอันดับที่ 2-10 และต้องการประมวลผลอีกครั้ง แต่ถ้าไม่ต้องการให้หลุดอันดับเดิม ห้ามกดปุ่มยืนยันสิทธิเด็ดขาด โดยให้เลือกปุ่ม เลือกอันดับสำหรับใช้สิทธิประมวลผลครั้งที่ 2 เท่านั้น
  • จากนั้นระบบจะขึ้นอันดับที่สามารถขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยผู้เข้าสอบสามารถกดเลือกอันดับที่ต้องการ รวมถึงอันดับเดิมที่ติดได้ด้วย เพียงเท่านี้ก็จะสามารถประมวลผลครั้งที่ 2 โดยไม่หลุดอันดับเดิมได้แล้ว

กรณีไม่ใช้สิทธิเข้าเรียน

  • หากผู้เข้าสอบต้องการสมัครรอบ 4 ไม่ใช้สิทธิเข้าเรียนในครั้งนี้ ให้กดปุ่มไม่ใช้สิทธิ และไม่ขอใช้สิทธิประมวลผลครั้งที่ 2

กรณีไม่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1

  • สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 จะมีปุ่มให้เลือกเพียงปุ่มเดียวคือ เลือกอันดับสำหรับใช้สิทธิประมวลผลครั้งที่ 2 ซึ่งจะกดหรือไม่กดก็ได้ โดยหากเลือกประมวลผลครั้งที่ 2 เมื่อมีคนกดไม่ใช้สิทธิในอันดับด้านบน ผู้เข้าสอบที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะเลื่อนขึ้นไปติดแทนทันที

อย่างไรก็ตาม สำหรับการประกาศผลแอดมิชชั่นครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566