ไทยพาณิชย์ ช่วยค่าครองชีพพนักงาน 4 พันบาท โอนเข้าบัญชี 1 ก.ย.

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงาน หลังเผชิญค่าสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ชี้บอร์ดมีมติช่วยพนักงานระดับชั้น “Staff และ Officer” คนละ 4 พันบาท จ่ายเข้าบัญชี 1 ก.ย.นี้ ตอกย้ำทฤษฎีเก้าอี้ 3 ขา พนักงานคือหัวใจสำคัญ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มีการสื่อสารถึงพนักงานธนาคาร โดยข้อความระบุว่า สารจาก “คุณกฤษณ์” เรียน เพื่อนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกท่านครับ

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งข่าวดีให้เพื่อนพนักงานได้รับทราบครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อันส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตโดยรวมของพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ

กฤษณ์ จันทโนทก
กฤษณ์ จันทโนทก

ด้วยความห่วงใยต่อเพื่อนพนักงาน และความต้องการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่อนพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าว โดยสอดคล้องกับทฤษฎีเก้าอี้ 3 ขา ที่มีพนักงานของธนาคารเป็นหัวใจสำคัญตามที่ผมได้แถลงไว้ในวัน Townhall ที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบร่วมกับคณะกรรมการธนาคาร และฝ่ายจัดการซึ่งได้พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท ให้กับพนักงานธนาคารในระดับชั้น Staff และ Officer หรือเทียบเท่า โดยจะจ่ายเข้าบัญชีของพนักงานในวันที่ 1 กันยายน 2565 นี้

ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเสมอมา และผมมีความเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยกันสร้างให้ธนาคารไทยพาณิชย์ของเราเป็น “ธนาคารที่ดียิ่งขึ้น” หรือ “Be A Better Bank” และขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ครับ

Advertisment