ซีอีโอใหม่แบงก์ไทยพาณิชย์พบพนักงาน เผยภารกิจ 100 วันแรก

กฤษณ์ จันทโนทก
กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

ซีอีโอใหม่ แบงก์ไทยพาณิชย์ “กฤษณ์ จันทโนทก” เปิด Townhall พบพนักงานครั้งแรก แจ้งภารกิจ 100 วันแรก ทำงานใกล้ชิดทุกฝ่าย-เก็บข้อมูลไร้อคติ วางกรอบนโยบาย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกท่าน ที่มากันแต่เช้าก่อนสาขาเปิดให้บริการ ทั้งที่รับฟังอยู่ในหอประชุมมหิศร รวมถึงทุกช่องทางผ่านสื่อดิจิทัล

กฤษณ์ จันทโนทก
กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

ขอสรุปประเด็นสำคัญที่สื่อสารไปดังนี้

1.ผมเชื่อมั่นในโอกาสของการสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนของธนาคารไทยพาณิชย์

2.หากทุกท่านเห็นด้วยกับผม และเชื่อว่าเราควรปักหมุดในการเป็น “ธนาคารที่ดียิ่งขึ้น” หรือ “Be a Better Bank” ทฤษฎีเก้าอี้ 3 ขา (ซึ่งสอดคล้องกับสัญลักษณ์ใบโพธิ์ของธนาคาร) กล่าวคือ 2.1 พนักงาน 2.2 ลูกค้า 2.3 SCBx หรือผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับการดูแลให้เกิด “สมดุลอย่างต่อเนื่อง”

Advertisment

3.100 วันแรกของผมจะเป็นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่าย ผ่านการเก็บข้อมูลอย่างไร้อคติเพื่อวางกรอบนโยบายของเป้าประสงค์ บวกกับกลยุทธ์ รวมถึงการวัดผลที่สามารถรายงานความคืบหน้าได้ ซึ่งผมจะนำนโยบายและแผนงานกลับมาแถลงให้ทุกท่านทราบใน Townhall ครั้งต่อไป

4.ผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจในแนวทางการทำงานของผม ที่เน้นการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เปิดรับการมีส่วนร่วม รวดเร็ว ชัดเจน มองไปข้างหน้า บนพันธกิจของการสร้างความภูมิใจที่ยั่งยืนให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญในสังคมไทยไปสู่ศตวรรษต่อ ๆ ไป

กฤษณ์ จันทโนทก