ตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มแล้ววันนี้

เริ่มแล้ว! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เปิดให้ตรวจสอบสถานะแล้ววันนี้วันแรก เช็กขั้นตอน-ช่องทางการตรวจสอบได้ที่นี่ 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นวันแรก และจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

โดยประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ที่เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
 2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 • สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 12,056,824 คน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,036,357 คน และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,020,467 คน

ไทม์ไลน์ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผลการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง ผ่านทางเว็บไซต์ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีกำหนดรอบดังนี้

 1. ลงทะเบียน 5-8 กันยายน 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
 2. ลงทะเบียน 9-15 กันยายน 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
 3. ลงทะเบียน 16-22 กันยายน 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
 4. ลงทะเบียน 23-29 กันยายน 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
 5. ลงทะเบียน 30 กันยายน-ตุลาคม 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
 6. ลงทะเบียน 7-13 ตุลาคม 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
 7. ลงทะเบียน 14-19 ตุลาคม 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน และระบุวัน เดือน ปีเกิด ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด
 • กรณีไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด กรุณาเลือก “ไม่ทราบวันเกิด”/”ไม่ทราบเดือนเกิด”
 • จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

โดยการเข้าเมนู “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” สามารถเข้าผ่านบราวเซอร์บนมือถือได้ และผ่านคอมพิวเตอร์ได้ กรณีเข้าเมนูดังกล่าวผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าได้เฉพาะบนบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่น 79 ขึ้นไป

สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ต้องทำยังไง ?

หากตรวจสอบแล้วพบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง

สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ต้องทำยังไง ?

หากผู้ลงทะเบียนพบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ดำเนินการดังนี้

 • กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน”
 • กรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้ หากคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทางโครงการจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถยืนยันตัวตน (KYC) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. และสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชน Smart Card ได้ทันที ตั้งแต่วันประกาศเริ่มใช้สิทธิ โดยไม่ต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกต่อไป

Advertisement