หุ้น MORE: เปิด 10 ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ เจาะ 3 ธุรกิจหลัก

หุ้น MORE: เปิด 10 ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ เจาะ 3 ธุรกิจหลัก
ภาพจากเว็บไซต์ morereturn

เปิด 10 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ MORE พร้อมเจาะ 3 ธุรกิจหลัก หลัง ตลท. ประสาน ปปง.-ก.ล.ต. ตรวจสอบธุรกรรม MORE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กรณี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า หลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) มีการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้า และได้ติดตามให้ MORE ชี้แจงข้อมูล รวมทั้งได้แจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงขอให้บริษัทสมาชิกเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลการซื้อขายในหลักทรัพย์ดังกล่าว

โดยราคาหุ้น MORE ช่วงวันที่ 10 พฤศจิกายน ปิดตลาดภาคเย็นที่ 1.95 บาท ลดลง 0.83 บาท หรือ -29.85% จากราคาปิดวันก่อนหน้า และช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน ปิดตลาดภาคเย็นที่ 1.37 บาท ลดลง 0.58 บาท หรือ -29.74% จากราคาปิดวันก่อนหน้า

Advertisement

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หารือร่วมกับบริษัทสมาชิก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE ที่อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่ผิดปกติ

3 กลุ่มธุรกิจหลัก MORE

“ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบข้อมูล หลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) พบการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (energy saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (renewable energy) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Advertisement

2) ธุรกิจวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด)

10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ MORE

โดยภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,754 ราย คิดเป็นการถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 96.47% โดนผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 6,039 ราย คิดเป็นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 42.72%

Advertisement

ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรกคือ

  1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 1,547 ล้านหุ้น สัดส่วน 23.69%
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 886 ล้านหุ้น สัดส่วน 13.57%
  3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 742 ล้านหุ้น สัดส่วน 11.37%
  4. นายอภิมุข บำรุงวงศ์ 586 ล้านหุ้น สัดส่วน 8.98%
  5. นายวสันต์ จาวลา 431 ล้านหุ้น สัดส่วน 6.61%
  6. นาย สามารถ ฉั่วศิราพัฒนา 279 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.27%
  7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED จำนวน 193 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.97%
  8. นางสาวอรเก้า ไกยสิทธิ์ 136 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.08%
  9. นายเอกภัทร พรประภา 122 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.87% และ
  10. น.ส.จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 85.13 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.30%