ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ช็อปหุ้น ASP เข้าพอร์ตเพิ่ม 7.79 แสนหุ้น

ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ก.ล.ต.รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ASP พบ “ก้องเกียรติ โอภาสวงการ” ประธานกรรมการบริหาร เข้าซื้อหุ้นเพิ่ม 7.79 แสนหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3 บาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP โดยนายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ได้ทำรายการซื้อหุ้น ASP จำนวน 779,400 หุ้น ในราคาเฉลี่ย 3 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2.34 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565 โดยทำรายการผ่านบริษัท หลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส จำกัด ทั้งนี้มีจำนวนหุ้นที่ถือครองหลังวันทำรายการจำนวน 13.82 ล้านหุ้น

Advertisement

สำหรับราคาหุ้น ASP นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (4 ม.ค.-22 พ.ย. 65) ปรับตัวลดลง 0.48 บาท หรือติดลบ 13.87% โดยราคาหุ้นเคยปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 4.20 บาท ช่วงวันที่ 14 ม.ค. 65 และปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดที่ 2.94 บาท ช่วงวันที่ 14 พ.ย. 65 โดยราคาย้อนหลัง 5 วันทำการที่ผ่านมา (16-22 พ.ย. 65) พบว่า ราคาหุ้นปิดตลาดปรับตัวบวกสลับลบบริเวณ +0.67% และ -0.67%

โดยวานนี้ทางกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส เผยแพร่ข่าวต่อสื่อมวลชนว่า จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติให้บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัท

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส จำกัด (กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส) ตระหนักถึงความวิตกกังวลของท่านลูกค้าและนักลงทุนทุกท่าน

Advertisement

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้กับท่านลูกค้าและนักลงทุน กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ไม่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งแต่อย่างใด