ส่อง 25 หุ้นเตรียมขึ้น XD โค้งท้าย พ.ย. จ่ายปันผลเดือน ธ.ค. 65

การเงิน หุ้น ลงทุน เงิน

ส่อง 25 หุ้นเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD โค้งท้ายเดือน พ.ย. และเตรียมจ่ายปันผลในเดือน ธ.ค. 65

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ในช่วงที่เหลือของเดือนพฤศจิกายน (24-30 พ.ย. 2565) ซึ่งพบว่ามีด้วยกันทั้งหมด 25 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย.

1.BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ จ่ายเงินปันผล 0.1716 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 15 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

2.DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 15 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 65

3.EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.11 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 8 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65

4.FTE บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.03 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 65

5.LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.19 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65

6.SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.036 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 13 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 65

7.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.0669 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม 1 ม.ค.-30 ก.ย. 65

Advertisement

8.YGG บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.083 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 9 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม 1 ม.ค.-30 ก.ย. 65

ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 พ.ย.

9.FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค จ่ายเงินปันผล 0.33 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 14 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

10.KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.07 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 13 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

11.PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 14 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 65

12.PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.57 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 13 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65

13.TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.60 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 14 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ส.ค. 64-31 ก.ค. 65

ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย.

14.AIMCG ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท จ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 13 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

15.AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท จ่ายเงินปันผล 0.223 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 13 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

16.BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก จ่ายเงินปันผล 0.16 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 16 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

17.CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท จ่ายเงินปันผล 0.166 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 19 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

18.EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ่ายเงินปันผล 0.085 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 19 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

19.HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 14 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 65

20.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 15 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

21.KBSPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี จ่ายเงินปันผล 0.241 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 19 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

22.POLY บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 13 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

23.SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 13 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสะสม

24.TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 จ่ายเงินปันผล 0.14 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 16 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65

25.TTLPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท จ่ายเงินปันผล 0.422 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 พ.ย. 2565 กำหนดจ่ายปันผล 19 ธ.ค. 65 เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65