บิทคับ ยอมจ่ายค่าปรับ ก.ล.ต. 24 ล้าน ปมสร้างปริมาณเทียม

บิทคับ

ก.ล.ต. ลงดาบ “บิทคับ” รายนาม “บริษัทบิทคับ-นายอนุรักษ์ เชื้อชัย-นายสกลกรย์ สระกวี” กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขาย BITKUB สั่งห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจนถึง 21 พ.ค.66 และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 1 ปี นับตั้งแต่ 22 พ.ย.65 ล่าสุดตกลงยินยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่งรวม 24.16 ล้านบาท

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BITKUB) ตามมาตรา 46 (1) ประกอบ 48 (2) (3) ประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา / พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (บริษัทบิทคับ) โดยนายสกลกรย์ สระกวี ทำสัญญากับนายอนุรักษ์ เชื้อชัย เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล BITKUB (ศูนย์ซื้อขาย BITKUB) 

และสนับสนุนทางด้านการเงินให้นายอนุรักษ์กระทำการดังกล่าว ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายอนุรักษ์ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี BTC, BCH, ETH และ XRP ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

และบริษัทบิทคับ โดยนายสกลกรย์ได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทำของนายอนุรักษ์ โดยไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใด การกระทำความผิดของบริษัทบิทคับ ตามข้อกล่าวหาเกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับ

Advertisement

ก.ล.ต.จึงได้ดำเนินการทางแพ่ง และเมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 บริษัทบิทคับตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด โดยชำระค่าปรับทางแพ่ง 8,000,000 บาท และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764 บาท รวม 8,053,764 บาท

เช่นเดียวกับนายสกลกรย์ สระกวี และนายอนุรักษ์ เชื้อชัย ตกลงยินยอมชำระค่าปรับทางแพ่งรายละ 8,000,000 บาท และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบรายละ 53,764 บาท รวมเป็นเงิน 16,107,528 บาท โดยจะส่งผลให้ทั้ง 3 รายดังกล่าวต้องจ่ายค่าปรับให้ ก.ล.ต.รวมเป็นเงิน 24,161,292 บาท

ทั้งนี้ ก.ล.ต.สั่งห้ามนายสกลกรย์ สระกวี และนายอนุรักษ์ เชื้อชัย ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.65 ถึงวันที่ 21 พ.ค.66 ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.65 ถึงวันที่ 21 พ.ย.66