ศาลสั่งปิดแพลตฟอร์มหวยเกินราคา สลากทิพย์แล้ว 8 ราย ยังเหลือ 7 ราย

พันโทหนุน ศันสนาคม
พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยศาลพิพากษาสั่งปิดแพลตฟอร์มขาย “สลากเกินราคา-สลากทิพย์” ไปแล้ว 8 แพลตฟอร์ม เหลือรายใหญ่อีก 7 แพลตฟอร์ม พร้อมมอบเงินหวยช่วยตำรวจ หนุนจัดทำโครงการครูวัคซีนไซเบอร์เป็นครูแม่ไก่ หวังให้ความรู้เตือนภัย “รู้เท่าทันกลโกง” สร้างภูมิคุ้มกันประชาชน ลดคดีอาชญากรรมออนไลน์

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมามีการหลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงว่ามีเลขเด็ด รู้ผลการออกรางวัลล่วงหน้า รวมถึงการแอบอ้างว่ามีโควตาสลากจำนวนมาก ซึ่งมีประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการนำสลากไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มเอกชน ทั้งการจำหน่ายเกินราคาและบางรายเป็นสลากทิพย์ คือไม่มีสลากอยู่จริง ทำให้ประชาชนผู้ซื้อสลากได้รับความเดือดร้อน

โดยที่ผ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุดได้มีเข้าจับกุมและส่งฟ้องทุกแพลตฟอร์มรวม 15 แพลตฟอร์ม และศาลมีคำพิพากษาให้สั่งปิดไปแล้ว 8 แพลตฟอร์ม เหลือรายใหญ่อีก 7 แพลตฟอร์ม ดังนั้น โครงการวัคซีนไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงาน และการรับรู้การทำงาน ตลอดจนรับทราบถึงกลโกงทางเทคโนโลยี ในการใช้กลอุบาย เพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ

               

ในขณะเดียวกัน โครงการนี้จะช่วยเผยแพร่มาตรการป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนตระหนักรู้ ในการระวังป้องกันตนเอง มิให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงทางเทคโนโลยี สามารถป้องกัน ระมัดระวังตนเอง และตระหนักรู้ภัยคุกคามดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

“ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานสลากฯได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิด ในการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากของตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้า รวมถึงการเบิกสลากที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจำหน่ายสลากของสมาคม องค์กร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์

และจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการนำสลากไปจำหน่ายต่อให้กับแพลตฟอร์มเอกชนต่าง ๆ หรือไม่ได้จำหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากการนำสลากมาขึ้นเงินรางวัล หากพบว่าเป็นสลากของตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ซื้อจองรายใด จะใช้มาตรการเด็ดขาดในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด” พันโทหนุนกล่าว

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานสลากฯ มอบเงินสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการครูวัคซีนไซเบอร์เป็นครูแม่ไก่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2565 สำนักงานสลากฯได้มอบเงินสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการครูวัคซีนไซเบอร์เป็นครูแม่ไก่ โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องแจ้งยอดสุข ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ ตร.

สำหรับโครงการนี้ เป็นการฝึกอบรมในการสร้างครูวัคซีนไซเบอร์ (ครูแม่ไก่) เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่, เจ้าหน้าที่ภาครัฐ, เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและเกิดความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

โดยครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจาก บช.น., ภ.1-9 หน่วยละ 11 นาย, บช.สอท. 6 นาย รวมทั้งสิ้นรวม 116 นาย จะได้นำความรู้ไปจัดฝึกอบรมให้กับผู้รับการอบรม ในระดับพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีก 33 รุ่น จำนวน 4,468 คน และนำเอาความรู้ไปต่อยอดถึงครู-อาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการวิทยุ นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประชาสัมพันธ์สื่อสารต่อคนอื่น ๆ

“การอบรมโครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นนโยบายเร่งด่วนของ ตร. ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่ยังสูงขึ้น สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

จึงจำเป็นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการร่วมกันป้องกัน รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม กลโกงและเกิดความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงเกิดการอบรมโครงการนี้ขึ้นโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมตามโครงการนี้” ผบ.ตร.กล่าว