ช้อปดีมีคืน รู้หรือยัง ? ซื้อกองทุนรวมก็ลดหย่อนภาษีได้

ช้อปดีมีคืน

“ผู้แนะนำลงทุน-บลจ.” เผยซื้อกองทุนรวม สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืนได้” “EDGE Invest” จาก “KKP” ให้สิทธิสูงสุด 40,000 บาท ขณะที่ “บลจ.เอ็มเอฟซี” ให้สิทธิที่ 30,000 บาท เฉพาะใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ฟาก L H BANK ชวนซื้อกองทุนจาก 15 บลจ.

วันที่ 10 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืนนั้น รายการซื้อสินค้าและบริการที่สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้นั้น หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า “การซื้อกองทุนรวม” ก็สามารถใช้สิทธิได้ ซึ่งล่าสุดมีผู้แนะนำการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ออกมาแนะนำกันหลายราย

เริ่มจากเพจ “EDGE Invest” ของกลุ่มการเงินเกียรตินาคิน ภัทร (KKP) ที่ระบุว่า ยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2566 ซื้อกองทุนรวมวันนี้ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนได้เช่นกัน ซึ่งลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท โดยสำหรับค่าธรรมเนียมซื้อกองทุนรวม Front Ent Fee, Back End Fee, Switching Fee จะถูกออกใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ หรือ e-Tax invoice/ e-Receipt

Advertisement

นอกจากนี้ ก็มี บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) ที่ออกมาขานรับโครงการช้อปดีมีคืน 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้ เมื่อซื้อกองทุนรวมของบริษัท ลดสูงสุด 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2566 นี้

นายนิเวศ พันธุ์ขะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายปฏิบัติการลงทุน MFC กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีนั้น ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน หรือ Front-end Fee ที่ทางบริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการได้สูงสุด 30,000 บาท

โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จะเข้าร่วมเฉพาะการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษเท่านั้น และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่นักลงทุนได้รับสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด

ขณะที่ L H BANK ชวนซื้อกองทุนจาก 15 บลจ. ผ่านสาขาธนาคาร หรือผ่านแอปพลิเคชั่น PROFITA สามารถนำค่าธรรมเนียมมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • การลงทุนในกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-End Fee) สามารถนำค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในภาษีปี 2566 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
    (ยกเว้น บลจ.เกียรตินาคินภัทร ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท เนื่องจากบลจ.เกียรตินาคินภัทรใช้ใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
  • ช่วงระยะเวลา 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าธรรมเนียมการซื้อสามารถนำลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • สามารถลงทุนในกองทุนผ่าน 16 บลจ. ชั้นนำ ทั้งที่ทุกสาขาธนาคาร และแอปพลิเคชัน Profita by LH Bank
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนเงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนด

Advertisement