ศาลล้มละลาย แจ้งเจ้าหนี้สินมั่นคง ยื่นชำระหนี้ได้ถึง 25 ก.พ.

สินมั่นคงประกันภัย
แฟ้มภาพ

ศาลล้มละลายกลาง แจ้งเจ้าหนี้สินมั่นคงประกันภัย สามารถยื่นขอชำระหนี้ได้ตามปกติจนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตามช่องทางที่กำหนด หลังมายื่นคำร้องเกินกำหนดเวลาจำนวนหลายร้อยราย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลล้มละลายกลาง เผยแพร่ข่าวคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 9/2565 และคดีหมายเลขแดงที่ 23/2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK (ฉบับที่ 7) ว่า ตามที่เจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย มายื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำขอรับชำระหนี้เกินกำหนดเวลาต่อศาลล้มละลายกลางเป็นจำนวนหลายร้อยรายนั้น

เนื่องจากหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ได้จัดพิมพ์และจ่ายให้แก่สมาชิกหรือประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ดังนั้นจึงครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 90/26 วรรคหนึ่ง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 จึงยังอยู่ในระยะเวลาที่เจ้าหนี้อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ไม่ได้ร่วมพ้นกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้แต่อย่างใด

ศาลจึงมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เปิดรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ต่อไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยขอให้เจ้าหนี้รีบไปดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go .th

2.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดี ดังนี้

  • กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  • กรมบังคับคดี ซอยบางขุนนนท์ 1 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ
  • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความคืบหน้าของคดีและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ต่อไป

ก่อนหน้านี้ตามไทม์ไลน์เดิม เจ้าหนี้ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 อย่างไรก็ดีลำดับการยื่นเอกสารไม่ส่งผลต่อลำดับการชำระหนี้แต่อย่างใด


ศาลล้มละลายกลาง