สินมั่นคงประกันภัย แจ้งกรรมการลาออกจากบอร์ดบริษัท

สินมั่นคงประกันภัย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “องค์อร สมประสงค์” ลาออกจากกรรมการบริษัท

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า นางสาวองค์อร สมประสงค์ กรรมการ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ประสบปัญหาการจ่ายสินไหมประกันภัยโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ จนนำไปสู่การร้องเรียนของผู้เรียกร้องสินไหม ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ล่าสุด คณะกรรมการเปรียบเทียบ มีมติเปรียบเทียบปรับกรณีดังกล่าว เป็นเงินรวม 2,135,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง จึงให้เปรียบเทียบปรับรายวันวันละ 20,000 บาท โดยให้ชำระค่าปรับทุก 30 วัน จนกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จ

Advertisment