กองทุนหุ้นไทย ผลตอบแทนดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

หุ้น-การลงทุน

พาส่องรายชื่อกองทุนหุ้นไทยตัวท็อป ผลตอบแทนสุดปังดีต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปีซ้อน 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านมรสุมมากมาย ทั้งสถานการณ์โควิด-19 เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ถึงอย่างนั้นยังคงมีกองทุนหุ้นไทยที่ยังคงรักษาผลงานและสร้างผลตอบที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ” ประชาชาธุรกิจ” มามาดูรายชื่อกองทุนหุ้นไทยที่มีผลตอบแทนดีต่อเนื่อง 5 ปี ได้แก่

               

1.กองทุนกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า หรือ TLMSEQ-A จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ทิสโก้ มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในอนาคต ปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 19.0363 ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 12.50%

2.กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว หรือ MIDSMALLLTF  จากบลจ.เอ็มเอฟซี มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ เจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 13.9338 ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่  9.28%

3.กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หรือ ASP-SME จากบลจ.แอสเซทพลัส มีนโยบายการลงทุนของกองทุนในซีรีส์นี้ จะเน้นลงในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก  ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง มีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์  ปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 18.0710  ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 8.60%

4. กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap หรือ KTMSEQ จากบลจ.กรุงไทย องทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและหรือขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือ มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 19.1131 ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 7.70% 

5.กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล หรือ M-MIDSMALL-D  จากบลจ.เอ็มเอฟซี เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายการจ่ายปันผล   ปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 16.2895 ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 7.52% 

ทั้งนี้จะเห็นว่ากองทุนหุ้นไทยที่ยังสร้างผลตอบแทนที่ดีได้จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในของหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก   ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีมีความหลากหลายและปรับตัวได้ดีกว่า