บลจ.อีสท์สปริง แนะลงทุนหุ้นเทคสหรัฐมีลุ้นอัพไซด์กว่า 10%

ตลาดหุ้น

บลจ.อีสท์สปริง ชี้จังหวะเหมาะลงทุนหุ้นเทคสหรัฐฯ แนะกอง ES-USTECH หลังเห็นแรงซื้อกลับ พร้อมคาดการณ์หุ้นเทคสหรัฐอัพไซด์กว่า 10% หลังมองดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐ ใกล้จบวัฏจักร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า หลังจากผ่านครึ่งแรกไตรมาส 1 ของปี 2566 ได้เห็นการกลับตัวของหลายสัญญาณทั้งด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยที่สินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ถูกขายในปีที่ผ่านมาได้มีแรงซื้อกลับ โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐที่เติบโตได้ดี โดยมีผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) ดัชนี S&P500 IT ที่ 12.3%, ดัชนี S&P500 Growth ที่ 5.9%, ดัชนี S&P500 ที่ 6.2% และดัชนี Dow Jones ที่ 2.1%

บลจ.อีสท์สปริง มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่เติบโตได้อย่างดี เนื่องจากเป็นช่วงปลายวัฏจักรของดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐ นักลงทุนรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยไปมากแล้ว โดยประเมินว่าเงินเฟ้อได้พ้นจุดสูงสุด และตลาดหุ้นสหรัฐได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จากสถิติยังพบว่าเมื่อใดที่ตลาดหุ้นพ้นจุดต่ำสุด หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะเริ่มฟื้นตัวก่อน อย่างเช่น วิกฤตสงครามการค้า และโควิด-19

               
ดารบุษป์ ปภาพจน์
ดารบุษป์ ปภาพจน์

ทั้งนี้ หากมองไปข้างหน้าจะเห็นถึงการปรับเพิ่มขึ้นของกำไรต่อหุ้นที่น่าสนใจของกลุ่ม S&P500 IT คาดการณ์ ในปี 2567 อยู่ที่ 14.9 % ปี 2568 อยู่ที่ 10.7% เมื่อเทียบเทียบกับหุ้นสหรัฐในกลุ่มต่าง ๆ โดยปี 2567 ดัชนี S&P 500 Growth อยู่ที่ 8.1%, ดัชนี S&P 500 Value อยู่ที่ 11.3%, ดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 9.7% ส่วนปี 2568 ดัชนี S&P 500 Growth อยู่ที่ 8.1%, ดัชนี S&P 500 Value อยู่ที่ 10.1% และดัชนี S&P 500 อยู่ที่ 9.0 % (ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 )

นางสาวดารบุษป์กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน บลจ.อีสท์สปริง มีกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐคือกองทุนเปิด EASTSPRING US Information Technology Fund (ES-USTECH) มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class USD (Acc) บริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited

โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Capped 35/20Information Technology ซึ่งจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Capped 35/20 Information Technology ตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณดัชนี โดยสามารถลงทุนในหุ้นแต่ละตัวได้ 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งได้ถึง 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักส่งผลให้กองทุนหลักและกองทุน ES-USTECH มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากหากมีปัจจัยลบมากระทบ

สำหรับปัจจุบันกองทุนหลัก iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF มีสัดส่วนการลงทุน 10 อันดับแรก ประกอบด้วย Apple 24.42% Microsoft 18.66% Nvidia 5.87% Visa 4.12% Mastercard 3.45% Broadcom 2.69% Cisco System 2.33% Accenture 1.94 % Adobe 1.84% และ Salesforce 1.84% รวมกันกว่า 67% ของพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตาม Bloomberg Consensus ได้มีการประมาณการราคาเป้าหมายใน 12 เดือนข้างหน้าของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐจะมี Upside กว่า 10% (ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 )

“สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่กลุ่ม Information Technology ในตลาดสหรัฐ กองทุน ES-USTECH ถือเป็นหนึ่งกองทุนที่สามารถตอบโจทย์ได้ แนะนำถือครองระยะกลางถึงยาว ถึงแม้ระยะสั้นจะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่ในระยะยาวถือว่าเป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถือว่าน่าสนใจ” นางสาวดารบุษป์กล่าว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือ โทร. 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัท หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โดยกองทุนมีความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ และความเสี่ยงจากสภาพคล่อง