หุ้นสายการบินขาดทุนยับ งดจ่ายเงินปันผลปี’65 ถ้วนหน้า

สายการบิน

หุ้น 4 สายการบินในประเทศไทย ผลประกอบการปี 2565 ออกมาแย่-ขาดทุนยับ พากันประกาศ “งดจ่ายเงินปันผล” ถ้วนหน้า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินต่าง ๆ ได้รายงานงบการเงิน ปี 2565 กันออกมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงประสบผลขาดทุน ทำให้ทุกแห่งพากันประกาศ “งดจ่ายเงินปันผล” ผ่านการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดังนี้

1.บมจ.การบินไทย หรือ THAI (สายการบินไทย)

“งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 272 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 55,390 ล้านบาท (บริษัทอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง)

               

2.บมจ.การบินกรุงเทพ หรือ BA (สายการบินบางกอกแอร์เวย์)

“งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 889.3 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 2,125.9 ล้านบาท

3.บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV (สายการบินไทยแอร์เอเชีย)

“งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 8,030 ล้านบาท

4.บมจ.สายการบินนกแอร์ หรือ NOK (สายการบินนกแอร์)

“ไม่มีการจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง

Advertisement