หุ้นสายการบินขาดทุนยับ งดจ่ายเงินปันผลปี’65 ถ้วนหน้า

สายการบิน

หุ้น 4 สายการบินในประเทศไทย ผลประกอบการปี 2565 ออกมาแย่-ขาดทุนยับ พากันประกาศ “งดจ่ายเงินปันผล” ถ้วนหน้า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินต่าง ๆ ได้รายงานงบการเงิน ปี 2565 กันออกมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงประสบผลขาดทุน ทำให้ทุกแห่งพากันประกาศ “งดจ่ายเงินปันผล” ผ่านการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดังนี้

1.บมจ.การบินไทย หรือ THAI (สายการบินไทย)

“งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 272 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 55,390 ล้านบาท (บริษัทอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง)

2.บมจ.การบินกรุงเทพ หรือ BA (สายการบินบางกอกแอร์เวย์)

“งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 889.3 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 2,125.9 ล้านบาท

3.บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV (สายการบินไทยแอร์เอเชีย)

“งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 8,030 ล้านบาท

Advertisment

4.บมจ.สายการบินนกแอร์ หรือ NOK (สายการบินนกแอร์)

“ไม่มีการจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง