ทิสโก้ รับเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยงาม 2% ต่อปี

ทิสโก้

ธนาคารทิสโก้ ออกเงินฝากใหม่ “ประจำพิเศษ 12 เดือน” จ่ายดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี เฉพาะฝากครั้งแรก ขั้นต่ำ 5 แสน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเปิดรับเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินฝาก 500,000-2,000,000 บาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารทิสโก้ เฉพาะวันที่ 1-31 มี.ค.นี้ เท่านั้น

โดยผู้สนใจเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา โทร 0-2633-6000 หรือลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ https://link.tisco.co.th/2dIFCN

               

ทั้งนี้ เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2% ต่อปี ในการฝากครั้งแรกเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขธนาคาร