บลจ.ทิสโก้ เพิ่มทุน 1,000 ล้านในกองทุน TGHIDIV รับความต้องการลูกค้า

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บลจ.ทิสโก้ ประกาศเพิ่มทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ หรือ TGHIDIV เป็น 2,000 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท รองรับความต้องการลูกค้า มั่นใจกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงสม่ำเสมอ ช่วยรับมือตลาดผันผวน-กระจายความเสี่ยง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ (TGHIDIV) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนมีเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นในนโยบายของกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงและสม่ำเสมอ หรือบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นอย่างยั่งยืน

               

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมากองทุน TGHIDIV ยังสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นอีกด้วย ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 บลจ.ทิสโก้จึงประกาศเพิ่มขนาดทุนจดทะเบียนกองทุนเป็น 2,000 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท

โดย บลจ.ทิสโก้มองว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ จะได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะหุ้นปันผลสม่ำเสมอและหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตของการจ่ายเงินปันผล มักจะเป็นหุ้นที่มีงบการเงินที่แข็งแกร่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนโดยรวม ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนจากเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ในปีนี้

นอกจากนี้ หากเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี หุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลมักจะเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งกองทุน TGHIDIV เน้นลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ผ่านกองทุน DWS Invest Top Dividend Fund อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก นักลงทุนก็ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี เพราะอีก 30% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและสม่ำเสมอ หรือบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลสูงขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้มักจะไม่ผันผวนมากนัก

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน