กบข. ย้ำไม่ได้ลงทุนแบงก์สหรัฐที่มีปัญหาทั้ง 3 แห่ง ยันลงทุนรอบคอบ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กบข. ชี้แจงไม่ได้ลงทุนในธนาคารสหรัฐที่โดนสั่งปิดทั้ง 3 แห่ง ยันพิจารณาลงทุนอย่างรอบคอบ มองเป็นความผิดพลาดการบริหารจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของ SVB เชื่อไม่ขยายวงกว้าง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากกรณีธนาคารใหญ่ในสหรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank และ Silvergate Bank ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องจนถูกสั่งปิดกิจการและถูกควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐนั้น

กบข.ไม่มีการลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ของธนาคารทั้ง 3 แห่ง หรือสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด วิกฤตการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดพลาดจากนโยบายและการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset) และหนี้สิน (Liabilities) ของ SVB

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ขยายวงกว้างและลุกลามไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากสหรัฐได้ออกมาตรการควบคุมและจำกัดผลกระทบให้อยู่ในวงแคบ เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน และฟื้นความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐ พร้อมยืนยันเสถียรภาพของระบบการเงินของสหรัฐว่ายังมีความแข็งแกร่ง

Advertisement

โดย กบข.มองว่าตลาดลงทุนยังมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบายอัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ การขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน รวมถึงกลุ่ม Venture capital Private equity และ Startup จะมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนน้อยลง สิ่งที่เกิดขึ้นจะกระทบกับกำไรและงบดุลของกลุ่มธนาคาร และเป็นสัญญาณเชิงลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นทั่วโลก

ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 2 ปี และ 10 ปี ได้ปรับตัวลงอย่างรุนแรง ประมาณ 40-70 bps สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ กบข.

“อย่างไรก็ตาม กบข.ได้ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด และได้ดำเนินนโยบายการลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่สมาชิก” ดร.ศรีกัญญากล่าว