สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เกาะติดแบงก์ล้มในสหรัฐ วิเคราะห์ผลกระทบกับไทย

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ติดตามสถานการณ์แบงก์ในสหรัฐถูกปิดกิจการอย่างใกล้ชิด ยันสถาบันการเงินไทยไม่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องโดยตรง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) รายงานการติดตามสถานการณ์กรณีธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) และธนาคาร Signature Bank ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปิดกิจการ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566 โดยระบุว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่าปัญหาของธนาคารดังกล่าวมีที่มาจากหลายสาเหตุ

ทั้งนี้ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) และ Federal Reserve (Fed) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคารดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

               

สถาบันการเงินของไทยไม่มีธุรกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าวและไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคารดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย การดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนั้นมีหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งนี้การ
แก้ไขปัญหามีเครื่องมือและวิธีการหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะและเหตุการณ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหนึ่งในหน่วยงาน และหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หากมีปัญหาเกิดขึ้น

ในปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครองผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในแต่ละสถาบันการเงิน หรือมากกว่าร้อยละ 90
ของผู้ฝากเป็นผู้ฝากเงินที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองผู้ฝากเต็มจำนวนสถาบันคุ้มครองเงินฝากติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป