ตลท.เตือนนักลงทุน อย่าหลงเชื่อ-แชร์เพจปลอมแอบอ้างชักชวนลงทุน 

Fraud การหลอกลวง
Image by Robinraj Premchand from Pixabay

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเตือนนักลงทุน อย่าหลงเชื่อ-แชร์เพจปลอมแอบอ้างแสดงตนว่าเป็นผู้บริหารชักชวนลงทุน

วันที่ 23 มีนาคม 25666 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเพจ Facebook ที่แอบอ้างภาพและชื่อของกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง Line ที่แอบอ้างภาพและแสดงตนว่าเป็นผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมอบรมลงทุนหรือลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเตือนผู้ลงทุนและประชาชนอย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์เพจปลอมและโซเชียลมีเดียที่แอบอ้างดังกล่าว รวมถึงอย่าหลงเชื่อและแชร์เพจปลอมหรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่มีการใช้โลโก้ ชื่อองค์กร ภาพสถานที่ ชื่อและภาพผู้บริหารของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนภาพบุคคลในตลาดทุนและบุคคลมีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงให้เข้าร่วมลงทุน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเพจโซเชียลมีเดียหรือโฆษณาชักชวนลงทุนดังกล่าว โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th หรือโซเชียลมีเดียทางการของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสอบถาม SET Contact Center 0-2009-9999

Advertisement