บลจ.บัวหลวง ชี้ 3BB ค้างค่าเช่า JASIF ไม่เกิน 43 ล้าน ลั่นจ่ายช้าสุด 30 มี.ค.

หุ้น-บอนด์
ภาพจาก PIXABAY

บลจ.บัวหลวง แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณี 3BB ค้างค่าเช่า JASIF ชี้ไม่เกิน 43 ล้านบาท กำหนดจ่ายช้าสุด 30 มี.ค.นี้ ระหว่างนี้ต้องเสียค่าปรับ 7.50% ต่อปี จนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ระบุว่า จากกรณี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) จ่ายค่าเช่าให้กองทุนไม่ครบถ้วนนั้น

บริษัทจัดการฯ ขอชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน ทาง 3BB ได้ชำระค่าเช่าส่วนใหญ่มาแล้ว แต่ยังมียอดค้างชำระบางส่วน จำนวนไม่เกิน 43 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างกองทุนกับ 3BB นั้น บริษัทสามารถชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ (Due date) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 มีนาคม 2566

Advertisement

โดยในระหว่างนี้ 3BB จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี จนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน โดยบริษัทจัดการฯ จะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะรายงานความคืบหน้าต่อไป

ทั้งนี้ ล่าสุดราคาหุ้น ณ เวลา 13.55 น. ยังอยู่ที่ระดับ 7.05 บาท ปรับลดลง -0.65 บาท หรือลดลง -8.44% ราคาสูงสุด 7.45 บาท ราคาต่ำสุด 6.80 บาท