THG ดัน รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เข้าตลาดหุ้น ตั้ง “เมย์แบงก์” FA

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

THG ตั้ง “เมย์แบงก์” ที่ปรึกษาการเงิน ศึกษานำ “รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง” เข้าตลาดหุ้น คาดแต่งตัวเสร็จปี’67

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของ THG ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการนำโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือ THG ในอนาคต

ทั้งนี้ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ THG ที่มีจุดยืนชัดเจนด้านการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และเวลเนสสำหรับชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงมีการพัฒนา Digital Health tech ที่ล้ำสมัยพร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มได้แบบครบวงจร และมีแนวโน้มเติบโตสอดรับทิศทางเฮลท์แคร์โลกที่มุ่งให้ความสำคัญกับ Wellness & Aging Society

Advertisement

ดังนั้นการนำบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจรวดเร็วยิ่งขึ้น คาดหมายว่าน่าจะได้ข้อสรุปและดำเนินการตามกระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในปี 2567

“การศึกษาความเป็นไปได้ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท THG จะมีการกำกับดูแลอย่างถี่ถ้วนรอบคอบในทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น THG และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงในด้านการมีส่วนร่วมดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในมิติต่าง ๆ ที่ THG ให้ความสำคัญควบคู่กันมาตลอด โดยปัจจุบันยังถือเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมแจ้งรายละเอียดต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามลำดับต่อไป” นพ.ธนาธิปกล่าว

ทั้งนี้ หาก THG สามารถนำโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จตามแผนที่วางไว้ คาดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด Wellness & Aging Society ทั้งในและต่างประเทศให้กับ THG มากยิ่งขึ้น สอดรับตามกลยุทธ์ที่มุ่งผนึกความร่วมมือกับ รพ.เครือข่ายและสตาร์ตอัพ สร้างโอกาสเชื่อมต่อฐานลูกค้าทุกช่วงวัยบน On site และ Online ด้วย Digital Health tech เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอย่างยั่งยืน