ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง PSP ขายไอพีโอ 350 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง PSP ขายไอพีโอ

บมจ.พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ หรือ PSP ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง PSP ขายไอพีโอ 350 ล้านหุ้น เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดมทุนชำระคืนเงินกู้-เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ชูโมเดลธูรกิจครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน ตอกย้ำผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (“PSP” หรือ “บริษัท”) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร ด้วยการผลิตและให้บริการที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันหล่อลื่น ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ การให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง (Terminalling) การจัดเก็บและการให้บริการศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์

โดยบริษัทมีกำลังการผลิตน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันผสมยาง และน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า รวมสูงที่สุดเมื่อเทียบเคียงกับผู้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอิสระ (Independent Blender) ในประเทศไทย

สินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSP
สินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSP

โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม น้ำมันผสมยาง และน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 4% ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านลิตรต่อปี ภายใน พ.ศ. 2569 ตามการขยายตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนานกว่า 33 ปี ทำให้บริษัทมีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างแตกต่างให้ลูกค้าแต่ละราย (Made to Order) ผ่านการพัฒนาปรับปรุงสูตรการผลิตอย่างต่อเนื่อง หรือร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ทำให้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและตอบสนองเทรนด์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

Advertisment

โดยปัจจุบันมีสูตรผลิตภัณฑ์รวมกันมากกว่า 1,000 สูตร และมีฐานลูกค้ามากกว่า 290 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น OR, ESSO, BCP, Chevron Thailand, ENEOS และ PETRONAS ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรของบริษัท

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง PSP ขายไอพีโอ

ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จากความแข็งแกร่งด้านการผลิต ในฐานะผู้พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอิสระ (Independent Blender) ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทย โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์การขนส่งและมีท่าเรือเป็นของตนเอง ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและการขนส่ง ส่งผลต่อการบริหารจัดการต้นทุนผ่านการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) รวมถึงกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเติมแต่ง (Additive) ของ Chevron Oronite สำหรับจำหน่ายในประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว

อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในเพียงสินค้า Markers ของ Authentix รวมถึงยังมีบริษัทร่วมที่ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับการซื้อขายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์สำหรับผู้ประกอบการ (B2B) ภายใต้ชื่อ EGG Mall ที่เป็นหนึ่งในโอกาสทางธุรกิกการจ จาขยายตัวของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย

Advertisment

“เรามุ่งขยายธุรกิจเสริมความแข็งแกร่งเพื่อรักษาการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร และเป็นผู้พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอิสระ (Independent Blender) ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทย เพื่อนำศักยภาพการผลิตและการบริการที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนา มานำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สอดรับเทรนด์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตต่อเนื่อง” นายสินธุ์กล่าว

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง
พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ. พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 350.0 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บมจ. พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เช่น การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท