บลจ.บัวหลวง ชี้แจง 4 กอง ลงทุนหุ้น STARK

STARK

บลจ.บัวหลวง ชี้แจงมี 4 กองทุน ลงทุนหุ้น STARK ในสัดส่วน 0.4-0.6% ยืนยันผลกระทบต่อกองทุนไม่ได้ดูน่ากลัว พอร์ตกระจายลงทุนในหุ้นมากกว่า 70 ตัว 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด รายงานว่า ตามที่มีข่าวจากแหล่งต่าง ๆ ว่ากองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง มีการถือครองหุ้นของ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (STARK) ซึ่งไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ หุ้นจึงถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับการซื้อขายไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และเมื่อเปิดให้มีการซื้อขายอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ราคาหุ้น STARK ก็ปรับตัวลดลงมามาก

จึงขอเรียนให้ทราบว่า บลจ.บัวหลวง ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด ในการจัดสัดส่วนการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตลงทุนนั้น ทางทีมผู้จัดการกองทุนนอกจากวิเคราะห์ถึงโอกาสในการลงทุน ยังได้มีการกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

               

โดยไม่ให้ไปกระจุกในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป รวมถึงประเมินความเสี่ยงจากตลาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละกองทุนโดยรวมในระยะยาว ซึ่งอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้

ทั้งนี้กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น STARK นั้นมี 4 กองทุน โดยถือหุ้นในสัดส่วนเพียง 0.4-0.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองเท่านั้น ผลกระทบต่อกองทุนจึงไม่ได้ดูน่ากลัวตามที่มีข่าวออกมา ซึ่งสะท้อนถึงผลดีของการกระจายการลงทุนของกองทุนไปในหุ้นต่าง ๆ มากกว่า 70 ตัว โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมแรกที่เน้นลงทุนเป็นกลุ่ม พลังงาน ธนาคาร ค้าปลีก ขนส่ง และอสังหาริมทรัพย์ มีน้ำหนักรวมกันประมาณเกือบ 50% ของกองทุน

ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนในบริษัท STARK ของกองทุนรวม 4 กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มีดังนี้

Advertisement

– บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สัดส่วน 0.6% ขนาดกองทุน 12,441.16 ล้านบาท
– บัวหลวงหุ้นระยะยาว สัดส่วน 0.6% ขนาดกองทุน 45,067.31 ล้านบาท
– บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ สัดส่วน 0.5% ขนาดกองทุน 21,700.67 ล้านบาท
– บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 สัดส่วน 0.4% ขนาดกองทุน 24,909.68 ล้านบาท