เปิด 10 อันดับรัฐวิสาหกิจ ส่งรายได้เข้าแผ่นดินมากสุด สำนักงานสลากฯ ครองแชมป์

กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง/ Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

3 ไตรมาสของปีงบประมาณ 2566 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจเข้าแผ่นดินแล้วกว่า 1.2 แสนล้านบาท คิดเป็น 82% ของเป้าหมายทั้งปี เปิดสถิตินำส่งรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก สำนักงานสลากฯ ครองแชมป์ ปตท.อันดับ 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2566 สคร. มีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (เงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ) จำนวน 149,600 ล้านบาท

ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565-30 มิถุนายน 2566) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 122,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2566 ต่ำกว่าประมาณการสะสมจำนวน 573 ล้านบาท

โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินมากที่สุด 10 อันดับแรก มีดังนี้
1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 32,729 ล้านบาท
2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท
3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 11,507 ล้านบาท
4.ธนาคารออมสิน 11,055 ล้านบาท
5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,637 ล้านบาท
6.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 5,075 ล้านบาท
7.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 4,879 ล้านบาท
8.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 4,731 ล้านบาท
9.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 3,804 ล้านบาท
10.การประปานครหลวง (กปน.) 2,387 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจส่งเงินเข้าคลัง


“ปีงบประมาณ 2566 เป็นการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 2565 ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 3 มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ สะสมต่ำกว่าประมาณการสะสม อย่างไรก็ดี สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาผลประกอบการ มาตรการของภาครัฐ และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นกลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าว