สคร. ปลื้มรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนเมกะโปรเจ็กต์สูงกว่าเป้าหมาย

สคร. ปลื้มรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนเมกะโปรเจ็กต์สูงกว่าเป้าหมาย

สคร. ชี้รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ทำผลงานเบิกจ่ายเข้าเป้า ถึงเดือน เม.ย. เบิกงบฯ ลงทุนแล้วกว่า 9 หมื่นล้าน รวมถึงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ลงทุนได้สูงกว่าแผน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนเมษายน 2566 จำนวน 94,834 ล้านบาท คิดเป็น 109% ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่ตุลาคม 2565-เมษายน 2566) 34 แห่ง จำนวน 62,997 ล้านบาท หรือคิดเป็น 107% ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (มกราคม 2566-เมษายน 2566) 9 แห่ง จำนวน 31,838 ล้านบาท หรือคิดเป็น 113 % ของแผนการเบิกจ่าย

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญ ยังสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน รอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง และโครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ รฟท.

Advertisement

ทั้งนี้ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 เป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 7 เดือน ซึ่งคิดเป็น 51% ของกรอบงบลงทุนของทั้งปี และเป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 4 เดือน คิดเป็น 21% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี ทั้งนี้ สคร. จะกำกับติดตามให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป