แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท รัฐบาลเดินหน้าไม่เลิก เช็กเงื่อนไขล่าสุด

เงินดิจิทัล แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท

รัฐบาลเตรียมสรุปรายละเอียดมาตรการ “เติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลต” ภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้ แย้มขยายรัศมีการใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมต้อง “กดยืนยัน” พร้อมเปิดรับร้านค้าเข้าร่วมตั้งแต่ พ.ย.นี้

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ รัฐบาลจะสรุปมาตรการ “เติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลต” และจากนั้นจะเปิดให้ร้านค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการเข้ามาลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์-เงื่อนไขการแจกเงิน 10,000 บาท

 • ไม่ใช่การแจกคริปโตเคอร์เรนซี แต่เป็นเงินบาทที่ใช้ผ่านช่องทางดิจิทัลวอลเลต
 • ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ คือ ประชาชนคนไทยที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขเพิ่มเติม)
 • หากไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชัน สามารถใช้ได้ผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องมีการยืนยันตัวตน/กดยอมรับเข้าร่วมโครงการ
 • แจกครั้งเดียว
 • แลกเป็นเงินสดไม่ได้
 • ใช้จ่ายซื้อสินค้าได้ทุกประเภท ทั้งบริโภค อุปโภค
 • ห้ามใช้จ่าย อาทิ ห้ามนำไปออม ห้ามนำไปใช้ชำระคืนหนี้สิน ห้ามใช้จ่ายเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน
 • ห้ามซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์
 • มีระยะเวลาการใช้จ่าย 6 เดือน
 • จำนวนผูมีสิทธิ ประมาณ 50 ล้านคน
 • ใช้งบประมาณ 5.6 แสนล้านบาท

ขณะที่รัศมีการใช้จ่าย เดิมกำหนด 4 กิโลเมตร จากที่ตั้งของบ้านที่อยู่อาศัยที่ปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนจะขยายเป็นใช้จ่ายภายใน “ตำบล” หรือ “อำเภอ” หรือ “จังหวัด” ซึ่งรอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาอีกที