บล.บัวหลวง ปัดเกี่ยวข้องธุรกรรม “Naked Short Sale” ยันยึดหลักธรรมาภิบาล

บล.บัวหลวง
รูปภาพ : www.freepik.com

บล.บัวหลวง ชี้แจงกรณีมีข่าวเกี่ยวข้องธุรกรรม “Naked Short Sale” ยันบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่มีสื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำ Naked Short Sale โดยรายงานข่าวซึ่งทำให้มีนัยว่า หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย์บัวหลวง ใคร่ขอชี้แจงเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้

1. หลักทรัพย์บัวหลวง ไม่ได้มีการรับคำสั่งซื้อขายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการกล่าวอ้างในข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด โดยที่บริษัทเพียงรับรู้ข่าวสารการตั้งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามสื่อต่าง ๆ เท่านั้น


2. หลักทรัพย์บัวหลวง มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด