บลจ.บัวหลวง ซื้อหุ้น BLA เพิ่ม 4.5 แสนหุ้น ถือรวม 5.0012%

หุ้น ลงทุน

บลจ.บัวหลวง เข้าซื้อหุ้น BLA ผ่าน บล.ทิสโก้ เพิ่มอีก 4.5 แสนหุ้น ในราคาหุ้นละ 28.5180 บาท หนุนถือครองรวมสัดส่วน 5.0012%

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้ดำเนินการซื้อหุ้น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2566 จำนวน 450,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 28.5180 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 12,833,100 บาท

ส่งผลให้หลังวันทำธุรกรรม บลจ.บัวหลวง จะมีหุ้น BLA ที่ถือครองอยู่ทั้งหมด 85,399,940 หุ้น สัดส่วน 5.0012%

               

สำหรับราคาหุ้น BLA นับจากต้นปีติดลบ 22.78% โดยราคาปิดตลาดวันนี้ อยู่ที่ระดับราคา 22 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ -0.90% จากราคาวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 134.43 ล้านบาท