คลัง-ธปท. ชี้ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ประชุมสภา IMF-ธนาคารโลก ปี 2569

คลัง-แถลงข่าว จัดดประชุมประจำปีสภา IMF-ธนาคารโลก ปี 2569

คลัง-ธปท. ชี้ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารโลก ปี 2569 พร้อมเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม ส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2567

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการเตรียมจัดประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารโลก (IMF-World Bank Group) ปี 2569 ของประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการที่ไทยจะรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลก ปี 2569 ซึ่งนับเป็นครั้งที่สอง หลังจากในปี 2534 ที่ไทยได้รับเกียรติและความเชื่อมั่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนี้มาแล้ว

โดยคาดว่าในการประชุมปี 2569 จะมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 12,000 คน รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก 190 ประเทศ และหลังจากวันนี้จะมีการตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน”

คลัง-ธปท. ชี้ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภา IMF-ธนาคารโลก ปี 2569

ด้านนางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ไทยจะทำหน้าที่เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจการเงิน ประสบการณ์เชิงนโยบาย และหารือทิศทางความท้าทายสำคัญของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเป็นช่องทางการร่วมผลักดันนโยบายการเงินการคลัง เพื่อดูแลการเติบโตและเสถียรภาพเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มประเทศต่าง ๆ

สำหรับไทยเอง การจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจการเงินโลกแล้ว ยังจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้ ทั้งในช่วงการประชุมและต่อเนื่องหลังจากนั้น

“รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกไปพร้อม ๆ กับการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการแสดง ศิลปะวัฒนธรรม และอาหาร ให้เผยแพร่ไปทั่วโลกได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” นางสาวชญาวดีกล่าว

และในโอกาสนี้ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ และกราฟิกประกอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ของที่ระลึก รวมทั้งตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ในห้วงการประชุม โดยควรต้องชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมกับสื่อให้เห็นถึงแนวคิดที่ทันสมัย สะท้อนความเป็นผู้นำและความร่วมมือระหว่างประเทศ


สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์และช่องทาง Social Media ของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย