คลังรับสมัครบอร์ดรัฐวิสาหกิจ ประเดิม 4 แห่ง ชงชื่อเข้ากลั่นกรอง 7 ธ.ค.นี้

คลังรับสมัค

คลังเร่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ ชี้หลายแห่งเคว้ง “กรรมการออกยกชุด” ล่าสุด เปิดรับสมัครบุคคลเป็นบอร์ด 4 แห่งรวด “ธพว.-กฟผ.-ขสมก.-กนอ.” รัฐมนตรี “กฤษฎา” แจงต้องใช้วิธี “เปิดรับสมัคร” เพราะทำตามกฎหมายใหม่ ขณะที่ “ประสงค์” ประธานบอร์ดกลั่นกรองฯ ประชุม 7 ธ.ค.นี้ ฟันธงรายชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้มีการประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการออกประกาศเช่นนี้ เนื่องจากปกติกระทรวงต้นสังกัดที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ จะเสนอชื่อได้เลย อาทิ กระทรวงการคลังออกประกาศลงนามโดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง รับสมัครกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จำนวน 10 ตำแหน่ง เพิ่งปิดให้ยื่นสมัครเมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ออกประกาศรับสมัครกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จำนวน 10 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 28 พ.ย.นี้, กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 10 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 29 พ.ย.นี้

และกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 10 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 29 พ.ย.นี้

โดยทั้งกระทรวงการคลัง และ สคร. จะเสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาคัดเลือก และจากนั้นจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

นายกฤษฎากล่าวว่า การประกาดังกล่าว เป็นกระบวนการตามกฎหมายใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คือ พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่เมื่อรัฐวิสาหกิจมีตำแหน่งกรรมการว่างลง ก็จะต้องดำเนินการเปิดรับสมัครใหม่

“ที่ไหนว่าง จะตั้งใหม่ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ซึ่งโดยทั่วไป ก็จะไม่ได้ว่างทั้งบอร์ด กรรมการที่มีอยู่ก็ทำงานต่อได้” นายกฤษฎากล่าว

กฤษฎา จีนะวิจารณะ
กฤษฎา จีนะวิจารณะ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ก่อนหน้านี้ บอร์ด ธพว. ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ได้ลาออกยกชุด ซึ่งขณะนี้ต้องจับตาว่า โควตาประธานบอร์ดจะยังมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่ เนื่องจากเดิมฝั่งกระทรวงอุตฯ จะส่งปลัดมานั่ง แต่ตอนนี้ปลัดเพิ่งลาออกไป หรือจะมาจากฝั่งกระทรวงการคลัง ก็ต้องติดตามว่าจะส่งใครมา เนื่องจากปลัดคลังเป็นประธานธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว

“ตามกฎหมายใหม่ ต้องประกาศรับสมัคร ซึ่งยอมรับว่า ไม่ยืดหยุ่น เพราะบอร์ดรัฐวิสาหกิจ มีว่างอยู่ได้เรื่อย ๆ ไม่เหมือนกับองค์กรอิสระที่จะอยู่ในตำแหน่งกันนาน ๆ โดยเมื่อมีตำแหน่งว่าง ก็ต้องมาเปิดรับสมัคร ซึ่งผู้ที่จะเสนอรายชื่อเข้ามาได้ ก็มีทั้งกระทรวงต้นสังกัด กระทรวงการคลัง รวมถึง สคร. ก็สามารถเสนอได้ แล้วส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ดำเนินการคัดเลือกและมีมติแต่งตั้ง” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ นอกจากรัฐวิสาหกิจ 4 แห่งที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงที่ประกาศรับสมัครแล้ว ยังมีรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่บอร์ดมีการลาออกยกชุดมาระยะหนึ่งแล้ว

ทั้งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การประปานครหลวง (กปน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งต้องเร่งแต่งตั้ง เพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบการดำเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ได้

ขณะที่ในส่วนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ที่ก่อนนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งประธานคณะกรรมการ แต่ล่าสุดมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บอร์ด ปตท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 ต.ค. มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2566 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตประธานบอร์ด ปตท. ก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ปตท.อยู่

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า คณะกรรมการกลั่นกรอง จะมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ต้องเสนอไปถึงนายกรัฐมนตรีเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ประสงค์ พูนธเนศ
ประสงค์ พูนธเนศ

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาแต่งตั้งบอร์ดสำหรับรัฐวิสาหกิจที่เสนอชื่อเข้ามาให้ โดยเคาะรายชื่อให้จบ แล้วเสนอตามขั้นตอนต่อไป