กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลกที่ระลึก 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 ประเภทโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของโลก ในปี พ.ศ. 2566

โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ราคาจ่ายแลก 20 บาท โดยมีลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายปฐมจุลจอมเกล้า พระอังสาเบื้องซ้ายทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 1 และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์งานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี วันประสูติ” เบื้องล่างมีข้อความว่า “๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประเทศไทย” ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า “๒๐” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “บาท”

นายจำเริญกล่าวต่อว่า ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ได้ทั้งที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และช่องทางออนไลน์

โดยส่วนกลาง ดังนี้ แลกได้ที่ (1) กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร.0-2565-7944 (2) หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร.0-2282-4109 และ (3) หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร.0-2618-6340

ส่วนภูมิภาค แลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ ช่องทางออนไลน์ www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ)


ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร.0-2565-7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร.0-2059-4999 หรือ www.treasury.go.th