ตลาดหลักทรัพย์ฯเตือน 3 บริษัท เร่งแก้ไขปัญหา ก่อนถูกเพิกถอนหุ้น เช็กเลยบริษัทไหนบ้าง ?

หุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 3 บริษัท ใกล้ครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน ชี้หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามกำหนด จะเสนอบอร์ดพิจารณาเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งเตือน 3 บริษัท ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน พร้อมเตือนผู้ลงทุนให้ศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์เหล่านี้ โดยระบุว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

บัดนี้ มีบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัทที่ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีฐานะการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป

ทั้งนี้ หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

สำหรับชื่อหลักทรัพย์ ทั้ง 3 บริษัท ประกอบด้วย


– บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX) วันที่ 23 มีนาคม 2567 จะครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน
– บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (POST) วันที่ 7 มีนาคม 2567 จะครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน
– บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) วันที่ 7 มีนาคม 2567 จะครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน