ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบสื่อต่างประเทศ โชว์ศักยภาพตลาดทุนไทย

ภากร ปีตธวัชชัย
ภากร ปีตธวัชชัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบสื่อต่างประเทศ โชว์ศักยภาพตลาดทุนไทย เพิ่มความน่าสนใจการลงทุนระดับสากล SET Index เดือน ม.ค. อยู่ที่ 1,364.52 จุด ปรับลดลง 3.6% จากเดือนก่อนหน้า ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงค่าเฉลี่ยภูมิภาค

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้ข้อมูลศักยภาพของตลาดทุนไทย รวมถึงการขับเคลื่อนด้าน ESG กับสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และชาวต่างชาติที่สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ไทยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจด้านการลงทุนในระดับสากล

สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในเดือน ม.ค. 2567 นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวไว้ว่า ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2567 ดัชนี SET ปิดที่ 1,364.52 จุด ปรับลดลง 3.6% จากเดือนก่อนหน้า โดยให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาค

ในเดือน ม.ค. 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ กลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มเทคโนโลยี มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 47,111 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 34.6%

ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิหลังจากที่ซื้อสุทธิในเดือนก่อนหน้า โดยในเดือน ม.ค. 2567 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 30,870 ล้านบาท


มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ซื้อขายใน SET 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (ADVICE) ส่วน Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2567 อยู่ที่ระดับ 15.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.9 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 16.7 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย ซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.7 เท่า และมีอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2567 อยู่ที่ระดับ 3.24% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.31%