เปิดสถิติ SCB จ่ายปันผลย้อนหลัง 10 ปี เช็กเลยปีไหนจ่ายสูงสุด?

SCB

เปิดสถิติ SCB จ่ายปันผลย้อนหลัง 10 ปี จ่ายสูงสุด ปี 2566 หุ้นละ 10.34 บาท รวมเงินกว่า 3.4 หมื่นล้าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,816 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 7.84 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 เม.ย. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 18 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2567 ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จึงได้รวบรวมสถิติการจ่ายปันผลของ SCB ย้อนหลัง 10 ปี ดังนี้

ปี 2557 จ่ายปันผล 6.00 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม กำหนดจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 4.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม กำหนดจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ปี 2558 จ่ายปันผล 5.50 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม กำหนดจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 4.00 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ปี 2559 จ่ายปันผล 5.50 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม กำหนดจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 4.00 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ปี 2560 จ่ายปันผล 5.50 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม กำหนดจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 4.00 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ปี 2561 จ่ายปันผล 5.50 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม กำหนดจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 4.00 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ปี 2562 จ่ายปันผล 6.25 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม กำหนดจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด (กรณีพิเศษ) ในอัตราการจ่ายปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม กำหนดจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 4.00 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 เมษายน 2563 จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

 ปี 2563 จ่ายปันผล 3.73 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 2.30 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงิดสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.43 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม วันที่ 23 กันยายน 2564

 ปี 2564 จ่ายปันผล 4.13 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 2.63 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผลในวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565

ปี 2565 จ่ายปันผล 6.69 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิ ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 ตุลาคม 2565 และจ่ายปันผล เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565
 • จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราการจ่ายปันผล 5.19 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิ ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 17 เมษายน 2566 และจ่ายปันผล วันที่ 03 พฤษภาคม 2566

ปี 2566 จ่ายปันผล 10.34 บาทต่อหุ้น

 • จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 2.50 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 กันยายน 2566 และจ่ายปันผล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
 • จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 7.84 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิ ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 17 เมษายน 2567 และจ่ายปันผล วันที่ 03 พฤษภาคม 2567