เปิดโผ 20 หุ้นจ่ายปันผล ขึ้น XD ก.พ.นี้ บจ.ไหนจ่ายสูงสุด 7บาท/หุ้น เช็กเลย

หุ้นไทย

ส่องหุ้นปันผล 20 บริษัท บอร์ดมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือน ก.พ. นี้ มีตัวไหนบ้าง เช็กเลย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บจ.) ซึ่งส่วนใหญ่มีผลดำเนินการออกมาค่อนข้างดี ได้ทยอยประกาศจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในช่วงที่เหลือของเดือน ก.พ.นี้ ได้แก่

SCCC ชูปันผล 7.00 บาท

คณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 7.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 12 เม.ย. 2567

PTTEP ชูปันผล 5.25 บาท

คณะกรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 5.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 22 เม.ย. 2567

 ADVANC ชูปันผล 4.61 บาท

คณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 4.61 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 เม.ย. 2567

TOP ชูปันผล 2.75 บาท

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 2.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 30 เม.ย. 2567

INTUCH ชูปันผล 1.70 บาท

คณะกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 1.70 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 20 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 19 เม.ย. 2567

PTT ชูปันผล 1.20 บาท

คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 1.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 30 เม.ย. 2567

THCOM ชูปันผล 0.13 บาท

คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.13 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 26 เม.ย. 2567

BOL ชูปันผล 0.1750 บาท

คณะกรรมการ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.1750 บาทต่อหุ้น หุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 18 เม.ย. 2567

GLOBAL ชูปันผล 0.174 บาท

คณะกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.1744444444 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 ก.พ. 2567และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 10 พ.ค. 2567

GPSC ชูปันผล 0.44 บาท

คณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.44 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 ก.พ. 2567และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 23 เม.ย. 2567

OR ชูปันผล 0.27 บาท

คณะกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.27 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 ก.พ. 2567และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 29 เม.ย. 2567

PSL ชูปันผล 0.05 บาท

คณะกรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 ก.พ. 2567และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 11 มี.ค. 2567

PTTGC ชูปันผล 0.75 บาท

คณะกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 เม.ย. 2567

IRPC ชูปันผล 0.03 บาท

คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.03 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 26 เม.ย. 2567

GLAND ชูปันผล 0.0250 บาท

คณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.0250 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 09 พ.ค. 2567

GULF ชูปันผล 0.88 บาท

คณะกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 เงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.88 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 25 เม.ย. 2567

LPN ชูปันผล 0.05 บาท

คณะกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 เม.ย. 2567

MC ชูปันผล 0.50 บาท

คณะกรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 เงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 12 มี.ค. 2567

ITC ชูปันผล 0.35 บาท

คณะกรรมการ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 เม.ย. 2567

KSL ชูปันผล 0.05 บาท

คณะกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2565 – 31 ต.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 15 มี.ค. 2567