แบงก์ชาติ ลดดอกเบี้ยนโยบายแล้ว…ส่งผลกับเรายังไง ?

ดอกเบี้ย

เปิดข้อมูล เมื่อ ธปท. “ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย” แล้วจะเกิดอะไรขึ้น และส่งผลต่อประชาชน-ภาคธุรกิจผ่าน 5 ช่องทาง “สินเชื่อ-ดอกเบี้ย-มูลค่าสินทรัพย์-อัตราแลกเปลี่ยน-การคาดการณ์” ระบุหากดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องอาจต้องติดตามประเด็นเรื่องเสถียรภาพระบบการเงิน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีกระแสการกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP) หลังตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4/2566 ออกมาต่ำอยู่ที่ 1.7% และทั้งปี 2566 ขยายตัวเพียง 1.9% รวมถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง โพสต์ผ่าน “X” ว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บ่งบอกถึงสถานะของเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในภาวะ Critical Stage โดยเลขาธิการ สศช.ก็เห็นด้วยกับการที่ควรต้องมีการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งไม่ต้องรอถึงรอบการประชุมครั้งต่อไป

และจากประเด็นดังกล่าว หาก ธปท.มีการลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วจะส่งผลกับประชาชนอย่างไรบ้างนั้น โดยทางเพจ “ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand” ได้เคยเผยแพร่ข้อมูลว่า การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. จะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค การค้า และการลงทุน และยังมีผลต่อการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ หรือราคาของสินค้าและบริการในที่สุด โดยจะส่งผลกระทบผ่านระบบการเงินในช่องทางต่าง ๆ 5 ช่องทาง ได้แก่

1.ช่องทางอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Channel)

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ปรับลดลง ต้นทุนการลงทุนและบริโภคลดลง
 • ประชาชนต้องการบริโภคและลงทุนมากขึ้น
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพิ่ม

2. ช่องทางสินเชื่อ (Credit Channel)

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ปรับลดลง ต้นทุนการลงทุนและบริโภคลดลง
 • ภาคธุรกิจมีภาระหนี้ลดลง ฐานะการเงินเข้มแข็งขึ้น
 • ธนาคารยินดีปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจมากขึ้น
 • ภาคธุรกิจขยายการผลิตและลงทุนเพิ่มขึ้น
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

3. ช่องทางราคาสินทรัพย์ (Asset Price Channel)

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ปรับลดลง ต้นทุนการลงทุนและบริโภคลดลง
 • ประชาชนหันไปลงทุนในรูปแบบอื่นแทนการฝากเงิน
 • ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ประชาชนรู้สึกมั่งคั่งมากขึ้น
 • ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้น
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

4. ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Channel)

 • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับต่างประเทศลดลง เงินทุนไหลออก
 • เงินบาทอ่อนค่า
 • การส่งออกเพิ่มขึ้น การนำเข้าลดลง
 • การผลิตในประเทศขยายตัว
 • กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

5.ช่องทางการคาดการณ์ (Expectations Channel)

 • กรณีถ้าภาคธุรกิจและประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจจะปรับดีขึ้น การบริโภคและการลงทุนจะเพิ่มขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
 • กรณีถ้าภาคธุรกิจและประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจจะแย่ลง การบริโภคและการลงทุนลดลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อลดลง

แต่ทั้งนี้ ในภาพที่อัตราดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องอาจต้องติดตามประเด็นเรื่องเสถียรภาพระบบการเงิน เพื่อไม่ให้มีการประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร และเพื่อไม่ให้สร้างความเปราะบางให้กับเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป